Regeringen satsar på billigare standarder

Regeringen avsätter 10 miljoner kronor för att Boverket ska utreda billigare byggstandarder och ytterligare sju miljoner per år framöver. ”Standarderna ska göras tillgängliga till så låg kostnad som möjligt” säger bostadsminister Stefan Attefall till Energi & Miljö.

stefanattefall-61.jpg

Bostadsminister Stefan Attefall ger Boverket i uppdrag att få ned kostnaden för standarder. Foto:  KD

I den kommande budgetpropositionen ger regeringen Boverket i uppdrag att utreda hur kostnaden för byggstandarder ska kunna minska. Boverket får 10 miljoner kronor för att under 2013 utreda och förhandla fram avtal med SIS och andra standardleverantörer.
– De kommer att få 10 miljoner 2013 och sju miljoner årligen från 2014 för att försöka se till att vi gör eurokoderna så tillgängliga som möjligt till så låg kostnad som möjligt. Boverket ska också utreda vilka standarder i övrigt som är de mest centrala i byggsektorn och föreslå hur de standarderna ska göras mer tillgängliga, säger Stefan Attefall.

Han nämner översättning av utländska standarder och att standarder kan hämtas direkt från internet som två tänkbara metoder för att underlätta för byggföretag och konsulter.
– I dag är det ju stora kostnader för att komma över eurokoder och en del andra standarder som drabbar inte minst mindre företag, konsulter och andra. Det gör att vi får sämre konkurrens och driver upp kostnaderna. Det här är ett sätt att försöka hjälpa till att få dem mer tillgängliga.

Halva priset i Danmark
Priset på byggstandarder togs upp i våras, när bland andra Sveriges Byggindustrier och Byggmaterialindustrierna skrev ett öppet brev till regeringen om problemet. Efter det har regeringen låtit Boverket sammanfatta sin syn på problemet. Verket har bland annat levererat en skrivelse till socialdepartementet. I skrivelsen går Boverket till hårt angrepp mot SIS prissättning och gör en jämförelse av vad en och samma standard – en standard för industriventiler – kostar i åtta olika EU-länder. Den visar stora skillnader. Dyrast är Tyskland, där standarden skulle kosta motsvarande 1 136 kronor att köpa. Sverige landar på 626 kronor för standarden, som dock kan köpas för halva beloppet i Danmark och Spanien.

Men i promemorian framkommer också annan kritik mot SIS. Boverket, som i dag lägger omkring två miljoner kronor per år på att delta i standardiseringsarbetet, skriver i rapporten att ”transparens saknas i redovisning av SIS användande av medel inom enskilda tekniska kommittéer.”
– Vissa tekniska kommittéer har vi tillsammans med gamla Vägverket och Banverket finansierat med stora summor. Där har vi haft svårt att få klarhet i vad pengarna har gått till. Vi som finansiär vill gärna veta hur pengarna används, och det är stora belopp så det är viktigt att det blir som tänkt, säger Anders Sjelvgren, som också har synpunkter på kostnaden för att köpa enskilda standarder.
Han berättar att Boverket tagit upp frågan i flera år och försökt få ned kostnaden för bland annat köp av eurokoderna, utan framgång.
bygge-solna-2012-foto-mk-2.jpg

Billigare standarder ska få fart på bostadsbyggandet, hoppas regeringen. Foto: Mark Kretz

Självkostnadspris
Boverket föreslår bland annat att staten ska villkora sin finansiering av standarder. Betalar staten mer än 30 procent av projektavgifterna i en teknisk kommitté ska standarden säljas till självkostnadspris. Verket resonerar på ett liknande sätt om de översatta standarderna. Men Boverket har i realiteten ingen möjlighet att lämna standardarbetet och menar att förändringen måste genomföras uppifrån, från staten.
– Vi kan givetvis vägra att betala men då blir det en massa annat trassel, då kommer standarden inte att finnas på svenska, och det kan vi inte ta ansvar för, säger Anders Sjelvgren.

Nu överlämnar alltså regeringen åt Boverket att utreda vad som behöver göras för att standarderna ska bli billigare.
– Det är frågan om att träffa avtal med SIS och andra leverantörer som kan göra det här bestående tillgängligt, säger Stefan Attefall.

Är regeringen beredd att ändra SIS förutsättningar?
– SIS har ju sin självständighet och sin rättsliga status. Vi får se vad förhandlingar mellan Boverket och dem resulterar i. De har ju äganderätten och det kan vi aldrig ta ifrån dem. De är intresserade av att det här både ska gå runt ekonomiskt men också bli tillgängligt, så jag tror att när vi får lite mer pengar i systemet så kan man hitta bra förhandlingsuppgörelser. Det är vår förhoppning.
– Skulle Boverket komma tillbaka och säga att de inte kan hitta bra uppgörelser då får man väl överväga saken, men jag har inga tvivel på att de ska kunna hitta någon bra uppgörelse så att kostnaden går ner avsevärt, säger Stefan Attefall.

Det finns för närvarande ingen fast tidplan Boverkets utredningsarbete, den fastställs vid årsskiftet.

Ingar Lindholm, Energi & Miljö nr 9 2012 sid 6-7.

Publicerad 14 september 2012

På nytt jobb

Jakob de Ron har anställts som energikonsult på FVB Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Property Partner.
Sebastian Franzke har anställts som teknisk säljare på projektservice hos Jeven AB, Gävle. Han kommer från Gävle kommun.
Rhode Östling har utsetts till gruppledare för vvs i Skåne hos Norconsult AB, Malmö. Hon kommer från WSP.
Christian Sjöström har anställts som drift-/servicetekniker hos Swegon Sverige i Malmö. Han kommer från Coor.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.