Korrosion. | 21 apr 2023

Projekt ska leta efter fel som leder till korrosion

I ett SBUF-projekt ska man skapa rekommendationer för hur driftsättning ska utföras för att hålla nere korrosion.

Projekt ska leta efter fel som leder till korrosion
Ett nytt projekt ska komma tillrätta med korrosionsproblem. Foto: Istockphoto

I en rapport från SBUF som kom för två år sedan konstaterades att orsaken till att stora delar av exempelvis fjärrvärmecentraler brister i funktionen är korrosion och beläggningar i värmeväxlare, ventiler, sensorer och igensatta ledningar.

Nu kommer ett nytt projekt som ska skapa rekommendationer för hur driftsättning ska utföras samt i förlängningen skapa en form av checklista i värmesystem där åtgärder för att driftpersonal tidigt ska kunna upptäcka korrosionsrisker, och hur de ska agera för att kunna begränsa korrosionsskador.

I projektet avses också att finna de ytterligare felkällor som kan leda fram till förtida korrosion med tillhörande negativa effekter på energianvändning, inomhusmiljö och underhållskostnader samt att undersöka de möjligheter som finns för att eliminera dessa.

– Det förra projektet syftade till att undersöka hur vanligt detta problem är, vad man gjort för att åtgärda problemen och vilka framgångar man haft. För att utreda detta behövde vi få veta hur systemen har underhållits och hur teknikerna har försökt åtgärda problemen, säger projektledaren Rafael Ospino.

– Det visade sig dock att det ofta saknades dokumentation om exempelvis hur mycket systemen fyllts på med mera. Den förra utredningen fick därför i många fall karaktären av en nulägesanalys. Därför ska vi själva följa dessa objekt, både några av de gamla och ett antal nya över en längre period.

Projektdeltagarna var de som var med i förra projektet, men nu har även Sveriges allmännytta och Stockholmshem tillkommit.

Målet är att ett 30-tal system ska undersökas.

– Det handlar om datainsamling, med återkommande analyser av vattnet och vilka åtgärder som görs. Efter det börjar vi tolka data som ska komma i en slutrapport i maj nästa år vid Nordbygg 2024.

Publicerad 21 april 2023

På nytt jobb

Fredrik Aspe partner på Ebab, har axlat rollen som  vd för Ebab i Stockholm.
Pär Snickar har utsetts till nyckelkundsansvarig för Ouman AB, Göteborg. Han kommer från Regin.
Peter Nöjd har anställts som teknisk säljare på Voltair AB:s Stockholmskontor. Han kommer från Bevent Rasch.
Christian Björkman har utnämnts till försäljningschef för Hansgrohe AB. Han var tidigare projektledare på företaget.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.