Odling | 24 jan

Projekt ska kartlägga cirkulära flöden för stadsodling

IVL startar nu ett stort projekt med fokus på hur stadsodlingar kan bli mer cirkulära genom att de kopplas ihop med andra flöden som finns i städerna. Projektet kommer identifiera potentialen för mer cirkulär användning av material och energi tillsammans med relevanta aktörer i livsmedelssektorn.

Projekt ska kartlägga cirkulära flöden för stadsodling
IVL startar ett projekt för att kartlägga cirkulära flöden för material och energi som kan öka stadsodling. Foto: IVL

– Det går att effektivisera matproduktionen genom att hitta synergier med andra urbana system och restströmmar, som exempelvis avfall, restmaterial och energi som kan används för att producera mat i städer. Det sparar resurser och minskar också klimatutsläppen, säger Michael Martin, projektledare och professor i hållbar produktion och konsumtionssystem vid IVL Svenska Miljöinstitutet.

De senaste åren har intresset för att producera livsmedel i städerna ökat och antalet stadsodlingar och vertikala odlingssystem blivit allt fler. Större hållbarhetsfokus bland konsumenter har drivit på utvecklingen, men även klimatförändringar ställer krav på mer motståndskraftiga livsmedelssystem i framtiden. Allt fler städer visar också intresse för att bli mer självförsörjande och produktionsinriktade.

– Vi kommer att involvera kommuner, skolor, företag och forskare för att se hur framtidens cirkulära livsmedelsproduktion i städerna kan se ut och testa olika lösningar i utomhusodlingar, växthus, och vertikalodlingar för att se hur restströmmar från staden kan används till livsmedelsproduktion, säger Michael Martin.

Det övergripande målet för projektet är att se hur den urbana odlingen kan bli mer resurseffektiv och miljövänlig, genom att hitta synergier med andra flöden som finns i städerna. Projektet kommer identifiera potentialen för mer cirkulär användning av material och energi tillsammans med relevanta aktörer i livsmedelssektorn.

Svenska partners i projektet är förutom IVL även KTH, Grönska Stadsodling, Skellefteå kommun och Stockholms stad.

 

Källa: IVL

Publicerad 24 januari 2024

På nytt jobb

Dick Sellberg har anställts som säljare hos Roth Sverige AB, Malmö. Han kommer från STP Konsult.
Christel Ternström har anställts som innesäljare på Ekovent AB, Malmö. Hon kommer från Lindab.
Jenny Stenberg har utsetts till produktchef bygginfo hos Svensk byggtjänst, Stockholm. Hon kommer från Fastighetsmäklarförbundet.
 Kristin Olving har anställts som konsult för att jobba med miljöcertifieringar och taxo­nomi på Energi och miljö hos Bengt Dahlgren Göteborg AB. Hon kommer från annan bransch. Tobias Dahlquist har anställts som biträdande vvs-konsult. Han kommer från Yrgo. Jesper Knutsson har anställts som expert på cirkulära vattensystem och dagvattenhantering. Han kommer från Chalmers. Linnea-Louise Joo har anställts som biträdande konsult. Hon kommer från Chalmers. Pär Holm har anställts som elkonsult. Han kommer från Bravida. Christoffer Alm har anställts som konsult och gruppledare inom energieffektivisering. Han kommer från Chalmers industriteknik. Moa Normark har anställts som biträdande vvs-konsult. Hon kommer från Chalmers. Fredrik Risby har anställts som seniorkonsult som besiktningsman, uppdragsledare, byggledning och kontroll­ansvarig i Borås. Han kommer från Afry.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.