Problemhus fortfarande miljömärkt

Nordens första Svanenmärkta flerbostadshus har hittills varit en energiflopp, och använder avsevärt mycket mer energi än utlovat. Men det lever fortfarande upp till märkningen.

När det Svanenmärkta huset på Snöskostigen i Västertorp söder om Stockholm invigdes för drygt två år sedan var uppmärksamheten stor. Flerbostadshuset var Nordens första med Svanenmärkning och stoltserade med att kunna erbjuda extremt låg energianvändning. Det skulle klara Svanenmärkningen med råge, eftersom huset konstruerats enligt konceptet Tellhus med hårdare energikrav än Svanen.

I slutet av november fick dock huset i Västertorp en annan sorts uppmärksamhet i medierna. Det intelligenta styrsystemet som skulle hålla innetemperaturen på rätt nivå fungerade inte, vilket gjorde att det i vissa rum blivit så kallt som 14 grader Celsius. När systemet stängdes av och ersattes av individuella termostater blev det i stället för varmt på vissa ställen, och energianvändningen skenade. Systemet som skulle visa de boende deras individuella varmvattenanvändning fungerade inte heller på grund av mätare med för stor felmarginal. De boende var inte nöjda.
– Vi vill ju att huset ska leva upp till de energikrav som fanns när vi köpte lägenheterna, säger bostadsrättsföreningens ordförande Marcin Kucharski.

Trots att energianvändningen dragit iväg och energinotan blivit hög för bostadsrättsföreningen, så klarar huset fortfarande Svanenmärkningen.
– Det håller sig fortfarande under den gräns som vi satt, säger Svante Sterner, projektledare hos Miljömärkning Sverige.
– Beräkningar på hus är komplexa, så det finns alltid utrymme att göra fel, tillägger han.

Missnöjda boende
De boende på Snöskostigen är ändå besvikna. Energianvändningen i huset är långt ifrån hälften av den svenska byggnormen, vilket ursprungligen utlovades. Dessutom finns problem med att varmvattentemperaturen kan variera kraftigt i exempelvis duschen om någon öppnar kökskranen eller spolar i toaletten samtidigt. Värmeläckage från varmvattenledningar gör också att det blir onödigt varmt i trapphusen. VVC-förluster bidrar till att energianvändningen blir onödigt hög.
– Förr togs inte någon hänsyn till VVC-förluster vid inregleringen, men de kan få stor betydelse i energisnåla hus, säger byggföretaget Veidekkes miljöchef Johnny Kellner.

Orsakerna till problemen är fortfarande inte helt utredda. Men flera personer säger att överlämnandet av driften till driftorganisationen och kunden måste förbättras. Kraven i moderna energisnåla hus är så annorlunda mot dem i traditionella fastigheter.

Förvaltare får kritik
I en intervju i Sveriges Radio P1 om problemhuset säger Veidekkes kommersiella direktör, Lennart Wiess, så här:
– Förvaltningsföretagen är fortfarande i för stor utsträckning företag med gubbar i blåställ och skiftnyckel i bakfickan som går omkring och skruvar på saker och ting. Deras kompetens räcker inte till när det gäller att trimma in de moderna systemen som det är frågan om.

Fastighetsskötare i huset på Snöskostigen är företaget Driftia. De avböjer bestämt att kommentera teknikproblemen i huset. Leverantören av det intelligenta värmesystemet och systemet för mätning av varmvatten, KTC, menar att för stort ansvar lagts på driftföretaget från början.
– Förvaltarna är inte experter på avancerade tekniska system. Där behövs specialisthjälp, säger Jonas Almér, VD för KTC Control.

Ingen vill betala
Han menar också att Veidekke hade kunnat förenkla driften genom att komplettera med ett överordnat övervakningssystem. Det gör det möjligt för driftteknikerna att se hur systemet fungerar och hänger ihop. Den nuvarande lösningen innebär i stället att enskilda mätare, temperaturgivare och reglerförlopp måste läsas av i värmecentralen.
– Vi erbjuder också en tjänst att trimma in de här anläggningarna, men tyvärr vill ingen betala för den, säger Jonas Almér.

Veidekke gör i stället intrimningen själva och påbörjade nyligen en genomgång av problemen i huset. Bland annat ska värmesystem och fläktsystem ses över. Målet är att få det intelligenta styrsystemet att fungera igen.

Tydligare beskrivning
I nuläget vill inte företaget gå in på detaljer kring åtgärderna, utan vill återkomma när intrimningen är klar i februari. Men Sture Nilsson, ansvarig för eftermarknadsfrågor, säger att de har goda förhoppningar om att nå en bra nivå för energianvändningen.
– Vi går igenom anläggningen steg för steg för att hitta felkällorna. Vi ska också se över beteendefrågorna, säger Sture Nilsson.

Han menar att både intrimningen och de boendes beteende är extra viktiga i energisnåla hus.
– När man lovar energiplaner från början kräver det också en tydligare brukarbeskrivning. Det ska vi börja jobba  med nu, säger Sture Nilsson.

Marie Granmar, Energi & Miljö nr 1/2014, sid 6

 

Publicerad 23 januari 2014

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.