Prismedvetna svenskar använder mycket el

Svenskarna hör till dem som lägger störst andel av inkomsten på el. Det visar en undersökning från EU.

Svenskarna använder mest el per person i EU, men är samtidigt väl medvetna om priset och utnyttjar sina möjligheter att byta elleverantör.
Så kan man enkelt sammanfatta EU-rapporten “The function of retail electricity markets for consumers in the European Union”, i vilken man undersökt de europeiska medborgarnas synpunkter på eldistribution, prissättning på el och möjligheterna att spara el.
Noterbart är att det på EU-nivå är en mycket låg andel av medborgarna som bytt elleverantör. Undantagen är Irland, Storbritannien, Sverige och Tyskland. Sverige toppar också listan över andel av elkonsumenter som jämfört elpriser och även utnyttjat hemsidor där man kan göra detta. Generellt betraktar elkonsumenterna i EU konkurrensen på elmarknaden som låg.

När det gäller att spara el är spännvidden stor mellan de olika EU-länderna, där 81 procent av de tillfrågade malteserna uppgav att de fått energisparråd av sin elleverantör, medan bulgarerna hade lägst andel, 13 procent. EU-snittet är 55 procent och bland svenskarna uppgav 54 procent att de fått energisparråd.

Det svenska elpriset ligger strax under EU-snittet. Trots det hör Sverige till de länder där konsumenterna lägger störst andel av inkomsten på el. Förklaringen är att svenska elkunder har högst elförbrukning i EU. I snitt lägger ett europeiskt hushåll 1,4 procent av sin inkomst på kostnader för elanvändning. Spridningen inom EU-området är stor. Bulgariska och svenska elkunder lägger 4,1 respektive 3 procent, medan elkunderna i Litauen och Grekland lägger 0,9 respektive 1,1 procent av sin inkomst på el.

De lägsta elpriserna i EU är de bulgariska och mest betalar man i Luxemburg. De svenska elpriserna hade dock bland den högsta andelen skatt, 40 procent, endast toppat av danskarna (62 procent).

Mark Kretz, Energi & Miljö nr 2 2011 sid 14

Publicerad 22 februari 2011

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.