AKTUELLT PROJEKT | 16 dec 2020

Priorn har trädgården på taket

Priorn har trädgården på taket
Vasakronan har byggt 19 000 kvadratmeter centralt i Malmö. Priorn försörjer inte bara sig själv med värme och kyla. Även grannfastigheten får ta del av produktionen.

Priorn i Malmö erbjuder terapiträdgård på taket och 26 borrhål i marken. Däremellan 19 000 kvadratmeter yta och allsköns teknik som ger en mycket låg energianvändning. Nybygget är certifierat för Leed Platinum.

TEXT: MARIA ÅSLUND • FOTO: VASAKRONAN

Med sin låga energianvändning och konsekvent val av hållbara material har Priorn certifierats för Leed Platinum.

Priorn ligger centralt i Malmö – alldeles intill såväl Pildammsparken som Operan och Triangeln. Där fanns tidigare en nedgången tennishall och utomhusbanor för basket. Nu har Vasakronan byggt en lokalfastighet som från utsidan ser ut som flera olika fastigheter, på tre och fyra respektive sju våningar.

På ett av taken finns en hel trädgård, med ett inglasat uterum, gångar och små broar. Det är numera inte ovanligt med växtlighet på taken, men här och på en innergård har omkring 3 000 växter planterats av en trädgårdsarkitekt tillsammans med experter från Alnarp.

Sinnenas trädgård ligger på taket till Region Skånes minnesklinik. Trädgården
är gestaltad med 3 000 växter, gångar och olika ”rum”. Tanken är att
den ska vara ett instrument för diagnostisering och rehabilitering av personer
med minnesstörningar, exempelvis demens.

Takplanteringen kallas ”Sinnenas trädgård” och ska användas för diagnostik och rehabilitering av patienter hos Region Skånes minnesklinik, som är en av Priorns hyresgäster. Tanken är att se, röra och lukta på växterna ska trigga igång minnet hos till exempel demenspatienter.

Byggnaden, som i övrigt innehåller både kontor och affärslokaler, är väldigt energisnål. Den beräknade specifika energianvändningen ligger på 32,3 kWh/m²,år. Räknas produktionen från solcellerna bort, vilket är möjligt enligt Boverkets regler, hamnar den specifika energianvändningen på 21,9 kWh/m²,år.

– Vi köper varken fjärrvärme eller fjärrkyla. Allt produceras på plats med hjälp av en geoanläggning, med 26 borrhål, som är 350 meter djupa, säger affärsområdeschef Carl-Johan Gustavsson, Vasakronan Projekt, Region Öresund.

Värmen distribueras via ventilation, konvektorer och radiatorer. Kylan tas i huvudsak som frikyla från borrhålen och distribueras via ventilationen. Vissa verksamheter, till exempel serverrum, kräver processkyla. Den produceras lokalt med fläktluftskylare.

Carl-Johan Gustavsson, Vasakronan Projekt.

– Tvärs över gatan äger vi en annan fastighet, som består av en blandning av kontor, affärslokaler och bostäder. Dit har vi byggt en kulvert. Därmed kan vi leverera värmeöverskottet, och på sikt också kyla, som produceras i Priorn, berättar Carl-Johan Gustavsson.

– Det är bra för kvarteret och stadsutvecklingen om vi därigenom minskar användningen av fjärrvärme och fjärrkyla i en befintlig byggnad. Vi behåller dock fjärrvärmen som spets där.

Den solel som produceras på Priorns tak används både av fastigheten och av hyresgästerna i en mix med köpt el.

Fasaden består av tegel, fiberbetong, trä och natursten. White Arkitekter, som har ritat byggnaden, har haft för avsikt att den ska samspela med bland annat Operan. I fönstren har över 30 olika glastyper använts, för att tillvarata dagsljuset i olika väderstreck, men också hålla solinstrålningen nere där det är som mest utsatt.

Anders Malmström, Epcon konsult. Foto: Epcon

– Energiglasen har kompletterats med invändig solavskärmning i de riktningar där det är risk för värmeinstrålning. Solavskärmningen, klimatet och ljuset styrs på temperatur och närvaro. Belysningen är också dagsljusstyrd, så att den trappas upp och ned under dagens gång. Allt för att spara så mycket energi som möjligt, förklarar byggledaren Anders Malmström, Epcon konsult.

Varmvattencirkulation är en känd energitjuv och för att minska förlusterna har kontorsmiljöerna fått lokala varmvattenberedare.

– Där är det oftast bara sanitetsutrymmena och något pentry som behöver varmvatten. Andra verksamheter som behöver varmvatten mer kontinuerligt ligger på en vvcslinga. Så vi har delat upp byggnaden i en del som får vvc och en del med lokal försörjning, säger Anders Malmström.

Med sin låga energianvändning och konsekvent val av hållbara material har Priorn certifierats för Leed Platinum. Inflyttningen började vid årsskiftet 2019–20 och större delen av ytan var uthyrd i höst.

Publicerad 16 december 2020

På nytt jobb

Lars Pellmark har utsetts till specialist teknisk förvaltning hos Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Skandia fas­tigheter.
Bengt Bäckström har anställts som teknisk säljare på Hallströms verkstäder AB, Nälden. Han kommer från Fläktgroup.
 Sofie Bjurling har utnämnts till produktchef för varumärket Pneumatex hos IMI Hydronic Engineering AB. Hon var tidigare kundvårdsspecialist på företaget. Lena Särehag Bellwood har utsetts till produktchef för varumärkena TA och Heimeier. Hon kommer närmast från Protek där hon var projektledare.
 Deniz Kalkan har anställts som sprinklerkonstruktör hos Intec. Han har tidigare arbetat som vvs-konstruktör på Technoresolut och Sweco.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.