Kravlista | 23 okt 2023

Prestigefull seger för Momentum

För att skynda på utvecklingen av digitala system som underlättar för fastighetsägare att ha kontroll på energianvändningen startade Energimyndighetens beställargrupper Bebo och Belok en tävling med målet att ta fram marknadens bästa energiuppföljningssystem med Fastighetsägarna Sverige som projektägare.

Prestigefull seger för Momentum
Några av ”Momentum energis” medlemmar i teamet bakom vinsten: Marcus Wilkens, Thomas Sommar, Märta Falck och Henrik Schött. Foto: Momentum

I tävlingen om bästa energiuppföljningssystem ville tävlingsgruppen ha ”extra allt”. Utifrån beställargruppernas arbete kom det fram många bör- och skallkrav som måste uppfyllas för att vinna tävlingen, hela 92 punkter, där varje punkt hade ett antal poäng. Nu är tävlingen över och vinnaren utsedd.

Projektets mål var:

  • Framtagande av en kravspecifikation för energiuppföljningssystem
  • Ökad kunskap om energi­uppföljningsverktyg och metoder hos beställare
  • Bättre samarbete mellan beställare och leverantörer av energiuppföljningssystem
  • Förbättrade program och funktionaliteter för energi- och effektuppföljning

Enligt Rikard Silverfur, Fas­tighetsägarna som är projektägare, startade tankarna kring en tävling för att ta fram fun­gerande energiuppföljningssystem hos Beloks medlemmar.

Rikard Silverfur, Fastighetsägarna. Foto: Fastighetsägarna

– När väl tävlingen startade inkluderades Bebo för flerbostadshus eftersom uppföljningen är lika viktig för både kontor och bostäder, även om grupperna följer olika parametrar. Men grundprincipen är att ha koll på energianvändningen oavsett om det är bostäder eller lokaler.

I kravspecifikationen har tävlingsarrangörerna ställt krav på ”extra allt”, enligt Rikard Silverfur.

– Sedan kan man målgrupps­anpassa vissa delar och släcka ned vissa funktioner. Det kan vara framtida diskussioner med oss att ta fram en produkt som är anpassad för en särskild kategori fastighets­ägare. Vi har ju tagit fram efter beståndsstorlek, stor, mellan eller små fastigheter efter antal byggnader. Men vi har inte specificerat efter teknisk nivå på system eller hur energianvändningen ser ut i dessa fastigheter.

Kravspecifikationen utvecklades från medlemmarna i de båda beställargrupperna.

Det är viktigt att ta fram fungerande energiuppföljningssystem bland Beloks medlemmar, menar Fastighetsägarna. Illustration: Belok

I kravlistan fanns ett antal innovationskrav, som gav mer poäng än bör- och skallkraven. Några av innovationskraven var bland annat utveckling av flexibla, anpassningsbara, visuella och lättförståeliga vyer och rapporter, med pedagogiska grafer och diagram, som kan utformas så fritt som möjligt med valfria paramet­rar och filter liksom innovativa energiuppföljningsfunktioner, som att visa lagrad energi, nyttjandegrad och status på ett energilager (batterier, borrhål) och förslag på energieffektiviseringsåtgärder.

– Vi ville att leverantörerna skulle komma på saker som arbetsgruppen inte tänkt på. Man vill gärna lämna öppet för nya saker. Det är bra med en önskelista men det man inte har tänkt på är minst lika viktigt. De har ju egen expertis och utvecklar nya tankar.

Fakta

Tävlingen

  • I oktober 2022 tog Fastighetsägarna initiativ till en tävling, finansierad av Energimyndigheten, för att utse marknadens bästa energiuppföljningssystem.
  • Av 14 anmälda tävlande var det endast tre leverantörer som gick till final.

Enligt Rikard Silverfur var kraven petiga.

– Det var meningen att utmana dem att utveckla sina produkter, vilket de gjort. Vi är glada över att de levererade så pass bra tävlingsbidrag.

Fastighetsägarna presenterade vinnaren av tävlingen den 14 september och tävlingsbid­raget ”Momentum energi” fick högst poäng i samtliga sex kategorier – användarvänlighet, energi och miljö, effekt, avvikelse, ekonomi och data. I juryn ingick representanter från nio av Sveriges ledande fastighetsbolag, såsom Castellum, HSB och Stena fastigheter.

Märta Falck, Momentum. Foto: Momentum

Enligt Rikard Silverfur finns det ingen formell fortsättning på projektet men Fastighetsägarna är intresserade av utveckling av vissa funktioner, såsom målgruppsanpassning och marknadsintroduktion.

– Det vi som fastighetsägare är intresserade av är att målgruppsanpassa deltagarnas tävlingsbidrag för våra olika medlemskategorier, från stora till små och från proffs till amatörer, så att man hittar rätt produkt till rätt målgrupp. De små, med kanske inte så avancerade byggnader, kanske inte har nytta av ett fullt teknikuppföljningssystem, men däremot en del av detta.

– Det vi vet är den ambitiösa kravlistan som redan använts för upphandling och inköp av sådana här system men också av leverantörer som inte deltog i tävlingen. Kravlistan blev tillgänglig 2022 och kommer att göra nytta.

Listan kommer att finnas kvar men kan enligt Rikard Silverfur ändras, exempelvis om det kommer krav från EU om vissa energi­frågor.

– Det är en enorm kvalitetsstämpel från Sveriges fastig­hetsägare att ”Momentum energi” utsetts till den bästa produkten i branschen i konkurrens med andra systemleverantörer, säger Märta Falck, som är affärsområdesansvarig på Momentum.

– Vi har jobbat hårt med produktutvecklingen och viss­te att vi har en heltäckande och kompetent produkt. Men att få den här typen av utmärkelse från en branschjury är något som vi är otroligt stolta över.

Publicerad 23 oktober 2023

På nytt jobb

Anna Cornander har utsetts till produktchef för hållbar fjärrvärme hos Eon, Malmö. Hon kommer från Rise.
Ann Wingård har utsetts till försäljningschef på Indoor Energy, Solna. Hon kommer från Coromatic.
Christopher Peralta har anställts som energicontroller hos Enstar AB, Stockholm. Han kommer från annan bransch. Abiel Tesfamhret har anställts som energikontroller. Han kommer från Knivsta kommunfastigheter och bostäder.
Daniel Serell har utnämnts till vd för Sandbäckens rör i Kalmar AB där han tidigare var projektledare.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.