Resultat | 24 okt 2022

Positivt resultat av pilotprojekt

För ett år sedan startade pilotprojektet smarta-staden med fokus på att testa koncept som bidrar till en effektiv energianvändning och tjänsteutveckling. Resultatet har varit positivt och nu fortsätter arbetet för att hitta ytterligare synergieffekter.

Positivt resultat av pilotprojekt
sex utvalda fastigheter i Mimers bestånd aktiverades för AI-optimering. Foto: Mimer

För ett år sedan startade pilotprojektet smarta-staden med fokus på att testa koncept som bidrar till en effektiv energianvändning och tjänsteutveckling. Det är Bostads AB Mimer, Mälarenergi AB och Kiona som tillsammans drivit projektet. Med positiva resultat, som till exempel minskad energianvändning, fortsätter nu arbetet för att hitta ytterligare synergieffekter.

Eric Johansson, sakkunnig energi på Bostads AB Mimer.

Pilotprojektet sjösattes i juli 2021 av Bostads AB Mimer, Mälarenergi AB och Kiona,  där sex utvalda fastigheter i Mimers bestånd aktiverades för AI-optimering. Det innebar att temperaturgivare sattes upp i lägenheterna och att en ny styrutrustning installerades i värmecentralen. Detta görs för att kunna optimera inomhustemperaturen både utifrån komfort och ekonomi.

– Det här är ett mycket lyckat projekt så här långt. Inte bara energimässigt där energianvändningen har minskat med 12,2 procent. Det är dessutom intressant hur andra mjuka värden som inomhusklimat,, ett effektivare arbetssätt och uppföljning har bidragit till vår interna struktur på ett positivt sätt, säger Eric Johansson, sakkunnig energi på Bostads AB Mimer.

Uppkopplade och energieffektiva fastigheter skapar en större flexibilitet för Mimer men också för Mälarenergi som kan planera distribution över olika perioder på dygnet.

– Mimers målsättning är att hitta nya sätt att energioptimera och effektivisera. Nu ska vi arbeta vidare för att hitta ytterligare synergieffekter inom smarta staden-projektet både för fastighetsbeståndet och för fjärrvärmenätet, säger Eric Johansson.

Källa: Mimer

Publicerad 24 oktober 2022

På nytt jobb

Jakob de Ron har anställts som energikonsult på FVB Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Property Partner.
Sebastian Franzke har anställts som teknisk säljare på projektservice hos Jeven AB, Gävle. Han kommer från Gävle kommun.
Rhode Östling har utsetts till gruppledare för vvs i Skåne hos Norconsult AB, Malmö. Hon kommer från WSP.
Christian Sjöström har anställts som drift-/servicetekniker hos Swegon Sverige i Malmö. Han kommer från Coor.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.