Vi söker en strategisk marknadskoordinator

 

 

 

 

 

 

 

 

Energi- och Miljötekniska Föreningen (EMTF) är sedan 1909 Sveriges största personförening i byggsektorn. Våra 7 000 medlemmar är ingenjörer, tekniker, studenter, forskare, säljare och andra som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader. Vi påverkar utvecklingen mot energieffektiv bebyggelse och hälsosam inomhusmiljö. Våra medlemmar är ett nätverk över hela landet med aktiviteter på 29 orter. Tillsammans skapar vi förutsättningar för ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Vi ger ut branschens ledande tidning Energi & Miljö.

Vill du vara med att stärka föreningens positiva utveckling?

Vi söker nu en person som i huvudsak ska driva arbetet med medlemsrekrytering och utveckling av föreningens lokalverksamhet. Du är en viktig länk mellan kontoret i Stockholm och de lokala avdelningarna. Ditt jobb är att sälja in olika koncept till företag, lokalavdelningar och medlemmar. Du är örat mot marknaden och spelar en viktig roll i vår omvärldsbevakning. Du tar hem synpunkter och idéer från föreningens olika verksamhetsområden; våra utbildningsprogram med kurser, aktiviteter och seminarier tillhör en av de viktigare. När det är strategiskt viktigt kommer du att planera för olika event och mässor, mest på det lokala planet.

Du rapporterar till vd.

Vem är du?
• Det är värdefullt om du har erfarenhet från installationsbranschen
• Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper
• Du måste vara självgående och samtidigt lyhörd

Idag kanske du är leverantör till installations- eller byggbranschen med en profil inom sälj, produkt eller marknad. Du kanske är verksam som konsult men vill vidareutveckla dig inom marknadsområdet. Kanske har du arbetat som installationstekniker, och nu ser möjligheten att arbeta mer marknadsrelaterat. Eller har du jobbat med miljörelaterade frågor hos en byggare? Du kanske är en av våra lokalansvariga idag och vill jobba vidare på ett mer professionellt plan med marknadsfrågor.

Omfattning
Tjänsten är på heltid med resor i arbetet.

Anställningsvillkor
Lönevillkor och andra anställningsförmåner diskuteras utifrån tidigare erfarenheter och kompetens. Tjänstebil kan eventuellt erbjudas.

Placeringsort
Kan diskuteras då jobbet medför en del resande och flexibilitet.

Övrigt
Vi behandlar ansökningar löpande.

Vill du veta mer? Kontakta vår vd:

Jaana Petherbielke
EMTF Förlag AB

Mejl: jaana.petherbielke@energi-miljo.se

Telefon: 0705-779747