VD

 

 

 

 

 

Borås Energi och Miljö är drivkraften för framtidens infrastruktur i Borås när det gäller fjärrvärme, vatten och avlopp, avfallshantering. Vi tar tillvara energiflöden i staden och omvandlar bland annat hushållsavfall till fjärrvärme, el, fjärrkyla och biogas. Bolaget erbjuder även energi- och avfallstjänster, sköter avfallshanteringen och avloppsreningen samt levererar dricksvatten till boråsarna.

 

 

Vi letar nu efter en VD som vill leda oss in i en framtid där kretsloppstänk och cirkulär ekonomi blir allt viktigare begrepp för att bygga ett hållbart samhälle.

Vi söker dig med erfarenhet av att leda implementerings- och förändringsarbete i en relativt stor organisation. Du har kompetens inom energi- och miljöområdet och är en trygg ledare med förmåga att engagera och utveckla dina medarbetare. Känner du igen dig i beskrivningen och är redo för en spännande utmaning? Då vill vi att du hör av dig.

Vårt uppdrag är att skapa ett mer hållbart Borås
Borås Energi och Miljö har ett tydligt uppdrag som samhällsbyggare genom att vi tryggar Borås infrastruktur. I det arbetet ingår att producera och distribuera energi med minsta möjliga miljöpåverkan och att leverera renhållning, vatten och avlopp utifrån de lagar och regler som styr stadens skyldigheter.

En viktig del i vårt hållbarhetsarbete är att utveckla kretslopp genom att samordna och optimera processerna mellan avfallshantering och energiproduktion. I det perspektivet kommer vårt nya kraftvärme- och avloppsreningsverk på Sobacken strax utanför Borås spela stor roll. Som VD kommer du bland annat ansvara för att detta energi- och miljöcenter integreras i den övriga verksamheten och att det optimeras både utifrån ett tekniskt och kommersiellt perspektiv.

Borås Energi och Miljö omsätter cirka 1 miljard kronor och har över 300 medarbetare inom 90 yrkeskategorier. Bolaget ingår i Borås Stadshus AB som ägs till 100 procent av Borås Stad.

Du är en stark ledare som kan lyfta och engagera din organisation
För att lyckas i rollen som VD för Borås Energi och Miljö behövs erfarenhet av strategiskt ledarskap i större organisationer. Det innebär att du haft resultat- och kundansvar, varit chef för andra chefer och har god förhandlingserfarenhet. Du bör också ha arbetat inom processindustri eller liknande och det är en merit om du haft en VD-position i en verksamhet präglad av processtyrning och effektiviseringsmodeller.

Du har relevant högskoleutbildning, helst med teknisk inriktning och gärna även inom organisation och ledarskap. Det är också en merit om du arbetat inom politiskt styrda organisationer och har en inblick i kommunal verksamhet gällande huvudmannaskap, styrning och struktur.

Som ledare är du en trygg lagbyggare med ett inkluderande, positivt och tillåtande ledarskap. Du är skicklig på att delegera ansvar och skapa engagemang bland dina chefer och medarbetare, och du förstår värdet av att vara såväl lyhörd som tydlig i kommunikationen internt. Kärnan i din ledarstil är helt enkelt en grundmurad tro på att transparens och involvering leder till större entusiasm, lust och medskapande vilket i sin tur ger mätbara resultat.

Som person är du utåtriktad, stödjande och nyfiken. Du har en analytisk och strategisk läggning, något du använder för att bevaka utvecklingen i omvärlden, inte minst på den digitala teknikens områden där du har god förståelse för hur digitalisering kan användas för att effektivisera en verksamhet.

Sist men inte minst är du en god kommunikatör som kan uttrycka dig väl både på svenska och engelska. Det är också en merit om du har medievana och kan representera Borås Energi och Miljö i relationer med pressen och andra externa intressenter.

Lämna din ansökan här
Vi kan erbjuda en VD-tjänst i ett av Borås viktigaste bolag. Uppdraget ställer höga krav på ett starkt ledarskap men här finns också stora möjligheter för dig som vill jobba med organisations- och processutveckling i en framtidsbransch, i en framtidskommun. Är det du? Då vill vi att du hör av dig redan idag.

Vi ser fram emot din ansökan före den 21 augusti. I denna rekrytering samarbetar vi med Cordovan Career. För ytterligare information kring tjänsten kontakta Pia Strandh på 073-340 92 13, pia.strandh@cordovan.se.

 

Du lämnar din ansökan via ansökningsformuläret på cordovancareer.se.