Strategisk Energirådgivare, Business Sales Nordic

På Vattenfall arbetar vi för en hållbar framtid, och vi vill leda omställningen till ett fossilfritt samhälle. Som ett led i det arbetet vill vi även hjälpa våra kunder att agera mer klimatsmart och bli helt fossilfria inom en generation.
 
Vattenfall Business Sales Nordic söker därför en Strategisk Energirådgivare med ansvar för att kunna ge våra större elhandelskunder rådgivning, analys, coachning och utbildning. Syftet är att stödja våra kunders arbete kring sin nuvarande och framtida energianvändning, och vi därigenom tillsammans bidrar till att utveckla kundföretagens möjligheter att nå sina verksamhets- och hållbarhetsmål.
 
Våra företagskunder finns i hela Norden med verksamhet inom industri, handel, service, fastigheter, infrastruktur och offentlig sektor.
 
Huvuduppgifter och ansvarsområden
Som Strategisk Energirådgivare ansvarar du bl.a. för att
Ge råd och stöd till kundens ledningsgrupp, samt energi/hållbarhetsansvariga, kring företagets nuvarande och framtida el- och energianvändning. 
Analysera kundernas el- och energianvändning, inklusive effektbehov/uttag.
Bistå företaget i att sätta upp mål för sin energieffektivisering och system för att följa upp att man arbetar mot målen.
Agera dialogpartner och ge övergripande råd kring möjlig energieffektivisering och hur det påverkar företagets ekonomi och klimatpåverkan.
Genomföra energi-, miljö- och klimatrelaterade utbildningar för kunder och deras personal.
Bistå företaget i att kommunicera sitt energiarbete internt och mot marknaden.
Identifiera generella trender och förändrade kundbehov, samt proaktivt informera om möjligheter kring energirelaterade lösningar utifrån utvecklingen av energilandskapet.
Samarbeta med övriga affärsenheter och kompetenscenter inom Vattenfall som jobbar med energirelaterade lösningar och tjänster.
Stödja utvecklingen av våra onlinetjänster kring analys, visualisering, uppföljning och rapportering av förbrukning.
Deltaga vid kundevent i samband med olika sälj- och marknadsaktiviteter.
 
Du kommer att ha en operativ roll, men även ett ansvar att utveckla och förpacka de tjänster du erbjuder, så att de levereras med stor kundnytta och skapar värde för våra kunder. 
 
Du stödjer och jobbar i tätt samarbete med vår säljorganisation. Därigenom bidrar du till att skapa lojalitet, tillväxt och utveckling av våra kundgrupper utifrån vår försäljnings- och marknadsstrategi.
Rollen ger dig därmed stora möjligheter att även bidra till att utveckla Vattenfalls försäljning och lönsamhet.
 
Som Strategisk Energirådgivare på  Business Sales Nordic behöver du följande kvalifikationer
Vi söker dig som har en stark drivkraft samt en gedigen erfarenhet av energilösningar och av att bedriva energirelaterad rådgivning till kunder. Du kan bygga relationer och arbetar proaktivt och målinriktat med att skapa kundvärde, kundnytta och förutsättningar att utveckla nya möjligheter. Som person är det viktigt att du: 
Har god kännedom och förståelse för kunders energibehov och energianvändning.
Har stort intresse och erfarenhet av olika energirelaterade tjänster och energilösningar samt deras tillämpning.
Har förmågan att ta fram och sätta ihop information från olika källor, och att genom analys hitta faktaberoenden som kanske inte är uppenbara initialt.
Förstår energibolagens tariffstrukturer och hur de kan inverka på val av åtgärd, anpassning eller optimering av byggnadens eller verksamhetens energiprofil.
Tänker kreativt och har en förståelse för hur kundkrav skapar nya affärsmöjligheter.
Drivs av att arbeta mål- och resultatinriktat, och du är proaktiv och strukturerad.
Är flexibel och kan lyckosamt hantera både operativt arbete och en utvecklingsroll.
Har god kommunikationsförmåga, och kan uttrycka dig väl både i tal och skrift.
Är lyhörd och har intresse och förmåga att bygga långsiktiga kundrelationer.
 
Du har idag flera års arbetslivserfarenhet från rådgivnings- och energieffektiviseringsarbete gentemot kunder. Det är meriterande, men inte att krav, att du är certifierad energikartläggare. Eftersom rollen även omfattar utveckling och förpackning av tjänster, så är även erfarenhet av kunddriven produkt- och tjänsteutveckling meriterande.
 
Du har gärna en akademisk utbildning. Rätt personlighet är dock avgörande för denna tjänst.
 
Eftersom vi jobbar på en nordisk marknad och även med internationella kunder, så är goda kunskaper i engelska en förutsättning. Har du även kunskaper i finska så är det meriterande.
 
Placeringsort: Solna
 
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta chef för Sales Development & Support Annika Blume, +46 70 637 03 29, försäljningschef Jens Bäcker, +46 72 231 78 83. Har du frågor gällande rekryteringsprocessen kontakta Daniel Ruja, +46 70 372 76 91
 
Fackliga representanter är Per Svensson (Akademikerna), Kenneth Lindkvist (Unionen), Christian Eriksson (Ledarna) och Ronny Ekwall (SEKO). Du når dem via Vattenfalls växel, +46 8 739 50 00. 
 
Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla anställda ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
 
Vi ser fram emot din ansökan senast den 31 januari 2019
 
Vattenfall AB Business Sales erbjuder ett attraktivt produkt- och tjänsteutbud inom energiområdet. Vi verkar på en starkt konkurrensutsatt och dynamisk marknad. Våra kundgrupper är såväl stora företagskunder, samarbetspartners och återförsäljare. Vår ambition är att vara nummer ett för kunden.

Ansök här