Samordnare sotningsverksamhet

 

 

 

 

 

Vill du vara med och skapa ett tryggt och säkert samhälle? 
Vill du vara med och kvalitetssäkra och utveckla sotningsverksamheten i Jönköpings län? 

RÄDDNINGSTJÄNSTERNA I JÖNKÖPINGS LÄN – RÄDDSAM F

Du kommer arbeta med sotningsverksamheten i Jönköping, Habo, Mullsjö, Vaggeryd, Eksjö, Sävsjö och Aneby kommuner. Omfattande samverkan
sker även med resterande kommuner i länet inom samarbetet i RäddSam F. Tjänsten kommer vara placerad på Räddningstjänsten i Jönköping kommun.

Sotningsverksamheten i de aktuella kommunerna sköts av upphandlade entreprenörer, som ansvarar för både rengöring/sotning och brandskyddskontroll. För närvarande kommer fyra företag att vara verksamma i de sju berörda kommunerna.

Räddningstjänsten i Jönköpings kommun är en organisation under utveckling och vi arbetar med ett brett uppdrag för att bidra till ett tryggt och säkert samhälle. Räddningstjänsten ansvarar för brandförebyggande arbete, operativa insatser samt samordnar kommunens olycksförebyggande arbete, brottsförebyggande arbete och krisberedskap. Vi har en trivsam arbetsmiljö med drivna medarbetare med olika professioner och bakgrund. Räddningstjänsten är en förvaltning i kommunen och har cirka 210 anställda. Samverkan sker i stor grad med andra myndigheter och kommuner i länet.

KVALITETSSÄKRING-TILLSYN-UTBILDNING
Arbetsuppgifterna kommer att innefatta utveckling och uppföljning av sotningsverksamheten avseende både kvalitet och kvantitet.

I detta ingår att följa upp entreprenörernas arbete både gällande utförande och att föreskrivna frister följs samt eventuell klagomålshantering från kunder. Vidare ingår hantering av förelägganden efter brandskyddskontroller och att arbeta med sotarnas register. I tjänsten ingår även att planera och genomföra utbildningar av både entreprenörernas och räddningstjänstens personal.

Du svarar för räddningstjänsternas sotningsfrågor gentemot allmänheten och media.
I arbetsuppgifterna kommer det även att ingå ansvar för uppföljning och utredning av eldstadsrelaterade bränder. Du följer upp taxor och frister och tar fram underlag inför kommande upphandlingar samt följer utvecklingen på området nationellt.

Beroende på den sökandes kompetens och intresse kan också andra uppgifter inom det brandförebyggande området komma att ingå.

VI SÖKER DIG SOM
Tidigare erfarenheter kring lagstiftningsreglerade frågor är önskvärt, till exempel Lag om skydd mot olyckor, Plan och bygglagen eller liknande områden. Ingenjörsutbildning och/eller utbildning till skorstensfejartekniker är meriterande men också erfarenheter från sotnings- och ventilationsbransch eller räddningstjänst.
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper och som person bör du ha en analytisk och teknisk förmåga, vara ansvarsfull och trivas med att självständigt driva och planera ditt arbete både på kort och lång sikt. Du bör tycka om att tolka lagtexter, vara social och ha en stor samarbetsförmåga Om du har ett gott ordningssinne och är bra på att kommunicera både i tal och i skrift har du goda förutsättningar att lyckas med tjänsten. Vidare vill vi att du innehar B-körkort.

UPPLYSNINGAR
Avdelningschef, Elin Isfall (Brandingenjör), tfn 036-10 70 05
Ansvarig för sotningsverksamheten Jönköpings kommun, Clas Lövgren (Brandingenjör), tfn 036-107002
Facklig företrädare Sveriges ingenjörer, Christoffer Carmestedt (Brandingenjör), tfn 036-10 56 77
Facklig företrädare Kommunal, Håkan Grunditz (Brandmästare), tfn 036-10 58 94
Facklig företrädare Vision, Cornelia Dickér (HR-konsult), tfn 036-10 58 92

URL för ansökan:
www.jonkoping.se/ledigajobb

Referensnummer: 19-58-0002
Sista ansökan: 2019-05-13
Kommun: Jönköping
Förvaltning: Räddningstjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: 100
Tillträde: Slutet på augusti 2019 eller enl ök

Ansök nu