PÅ NYA POSTER. Martin Hansson har utsetts till försäljningschef hos ABC ventilationsprodukter AB, Borås. Han kommer från Caverion.

Sofie Pandis Iveroth har anställts som projektledare hos Anthesis Enveco AB, Stockholm. Hon kommer från Stockholms stad. Diar Balata har anställts som konsult inom energi. Han kommer från KTH. Alexander Eriksson har anställts som miljöekonom. Han kommer från Handelshögskolan.

Anton Perleroth har anställts som försäljningsingenjör hos Bevent Rasch AB, med placering i Malmö.

Magnus Ramström har utsetts till vd för VVS-metoder AB, Stockholm. Han kommer från Bravida.

Roni Kaya har anställts som projektingenjör och marknadsansvarig hos Energi & kylanalys AB, Södertälje. Han kommer från annan bransch.

Yonatan Tekle har anställts som vvs-konsult hos Energi Triangeln AB, Göteborg. Han kommer från Högskolan i Borås.

Filip Weber har anställts som projektingenjör på Rörinstallationer i Karlstad AB. Han kommer från LG Contracting.

Lars-Åke Jonsson har anställts som uppdragsledare hos division Installation, Sweco Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Norconsult. Christian Rasmussen har anställts som uppdragsledare i Göteborg. Han kommer från
Bengt Dahlgren AB.

Jonas Ingvall har anställts som styrprojektör hos VVS plan AB, Karlstad. Han kommer från PE Teknik och arkitektur. Andreas Lindström och Kristofer Kingsvik har anställts som vvs-konsulter. De kommer från WSP.

Oskar Stenbeck har anställts som projektledare på Industrisystem hos Armatec AB. Han kommer från Man Energy Solutions. Lars Nyvik har utsetts till produktförsäljningschef för Industrisystem.

Niclas Andersson har anställts som affärsutvecklare hos Profcon AB, Göteborg. Han kommer från ABC Ventilation.

Simon Hjelm har anställts som vvs-ingenjör hos Bengt Dahlgren, Växjö. Han kommer från Kadesjös ingenjörsbyrå. Simon Olofsson har anställts som energi- och miljöbyggnadssamordnare. Han kommer från WSP.

Lucas Emanuelsson har utsetts till vd för Sandbäckens rör i Göteborg AB. Han kommer från Bengt Dahlgren brand & risk. Mats Cullbrand kommer att kvarstå som chef för Sandbäckens region väst, tillika som kvalitets- och miljöchef inom Sandbäckenskoncernen.

Torbjörn Lång har utsetts till vd och uppdragsansvarig hos Front VVS AB, Solna. Patrik Bergström har utsetts till vice vd och uppdragsansvarig. Anna Bernhoff har anställts som handläggare luft. Tanja Lomsarguene, Sten Almgren och Peder Bäckström har anställts som handläggare vvs. Adis Cehic har anställts som handläggare vvs och kyla. Daniel Thörne har anställts som konstruktör vvs och sprinkler. Erik Bergström har anställts som konstruktör vvs. Marcus Lång har anställts som beräkningsingenjör. Daniel Halde och Marika Andersson har anställts som handläggare energi. Leo Lezdins har anställts som handläggare kyla. Bror Gustafsson har anställts som handläggare vattenrening.

David Malm har utsetts till driftchef vatten och avlopp i Karlskrona. Han kommer från Borås energi och miljö.

PÅ NYTT JOBB? Mejla uppgifter till Mark Kretz, mark.kretz@energi-miljo.se.
SÖKER DU PERSONAL? Platsannonsera i Energi & Miljö och på www.energi-miljo.se. För mer information kontakta David Andreasson, david@informa.se.