PÅ NYA POSTER. Martin Borgström har utsetts till global produktchef för don- och brandsäkerhetsprodukter hos Systemair AB, Skinnskatteberg. Han kommer från egen verksamhet.

Lennart Svensson har anställts som energiingenjör på Velco West AB, Göteborg.

Anders Johansson Sandh har anställts som installationssamordnare hos Legera AB, Göteborg. Han kommer från Bengt Dahlgren.

Lisa Forell har utsetts till chef för Stockholmsfilialen för Forell VVS-ingenjörer. Hon kommer från Tyréns.

Jens Karletorp har utsetts till vd för Wikström Installationskonsult AB, Göteborg. Han kommer från Nya Hovås Stadsutveckling. Annika Aarthun kommer att fortsätta inom Wikström som uppdragsledare.

Christer Silver Holmberg har anställts som utredningsingenjör på Stockholm Vatten och Avfall. Han kommer från Botkyrka kommun.

Anna Nordgren har anställts som vvs-konstruktör hos Kadesjö AB, Västerås. Hon kommer från Mälardalens Högskola.

Jakob de Ron har utsetts till teknisk chef på Newsec AB, Stockholm. Han kommer från Max Burgers.

Nils Sjölund har utsetts till vd för Nils Sjölund Installationskonsult AB, Sollentuna. Han kommer från Afry.

Kajsa Hessel har utsetts till vd för AB Svensk Byggtjänst. Hon kommer från tjänsten som regionchef hos Sweco.

Kajsa Andersson har anställts som miljökonsult hos WSP Environmental, med placering i Göteborg. Hon kommer från CIT Energy.

Magnus Forslund har utnämnts till vd för Sandbäckens Rör i Uddevalla AB. Han tar över efter nedtrappande Jakob Hagberg.

Kristofer Engvall har utnämnts till chef för Specialistavdelningen hos Futurum Fastigheter i Örebro AB.

Anette Pettersson-Gull har anställts som innesäljare hos Trox Auranor Sverige, Borås. Hon kommer från Bevent-Rasch.

Susanna Dietrichsson har anställts som nordisk marknadschef hos Viega A/S, med placering på det nordiska huvudkontoret i Köpenhamn. Hon kommer från annan bransch.

Jan Matuszczyk har anställts som regionchef Väst, med placering i Göteborg. Han kommer från Armatec.

Anders Mårtensson har utsetts till vd för Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, Stockholm. Han kommer från VVS-fabrikanternas Råd.

Daniel Oppenheim har anställts som seniorkonsult och hållbarhetsstrateg på Miljöavdelningen på Bengt Dahlgren Stockholm AB. Han kommer från annan bransch.

Kristian Leinonen har anställts som sprinklerkonstruktör på sprinkleravdelningen hos Bengt Dahlgren Brand & Risk AB. Daniel Lindén har anställts som IT-ansvarig för Brand & Risk. Han kommer från annan bransch. Emelie Höckerström har anställts som brandingenjör på brandavdelningen.

Johan Bergman har anställts som teknisk marknadsförare på Umeåkontoret och Region Norr hos Swegon. Han kommer från Nicotra Gebhardt.

Daniel Espenkrona har anställts som energiingenjör på Stena Fastigheter AB, Malmö. Han kommer från Bravida.

PÅ NYTT JOBB? Mejla uppgifter till Mark Kretz, mark.kretz@energi-miljo.se.
SÖKER DU PERSONAL? Platsannonsera i Energi & Miljö och på www.energi-miljo.se. För mer information kontakta David Andreasson, david@informa.se.