Plaströr läcker till dricksvatten

Plaströr kan läcka många fler ämnen till dricksvatten än vad som tidigare varit känt. Det visar en amerikansk litteraturstudie av nästan 200 vetenskapliga artiklar och rapporter.

HÄLSA  Professor Kenneth M Persson vid Lunds universitet har uppmärksammat studien som genomförts av bland andra amerikanska forskarna Whelton och Nguyen. De 180 vetenskapliga rapporterna handlar om läckage av olika ämnen från plaströr till dricksvatten.

– Det är plaströr som finns överallt från vattenverken och in i fastigheterna. Rören är gjorda av exempelvis polypropen, polyeten och glasfiberarmerad polymer, berättar Kenneth M Persson för Energi & Miljö.

Forskarna har identifierat mer än 150 föroreningar som migrerat från plaströren till dricksvattnet. De flesta föreningarna är oreglerade och många har kända eller misstänkta hormonstörande effekter. Bara fjorton föroreningar har existerande eller föreslagna amerikanska gränsvärden för dricksvatten. Det motsvarar mindre än tio procent av de ämnen som dokumenterats kunna läcka från ledningar.

Enligt Kenneth M Persson är det här ett lika stort problem i Sverige som i USA.

– Vi behöver reglera det här bättre även i Sverige. I dag finns inga riktvärden eller regler för vad som är olämpligt att använda, säger han.

Forskarna varnar för att bristen på regler till exempel kan leda till att redan lagda, formellt certifierade plaströr, måste bytas ut på grund av för stora läckage av föroreningar. Alternativt kan det bli nödvändigt för ledningsnätsägare att spola vattenledningarna. Vissa nätägare i USA har redan sådana spolplaner på grund av att en del certifierade PVC-rör visat sig läcka för mycket monomer (vinylkloridmonomer, VCM) till dricksvatten.

– Det krävs driftåtgärder också i Sverige, men först måste vi undersöka vad vi har för läckage. Det finns mycket kvar att göra! säger Kenneth M Persson.

Marie Granmar, Energi & Miljö nr 10 2013 sidan 10

Publicerad 23 oktober 2013

På nytt jobb

Dick Sellberg har anställts som säljare hos Roth Sverige AB, Malmö. Han kommer från STP Konsult.
Christel Ternström har anställts som innesäljare på Ekovent AB, Malmö. Hon kommer från Lindab.
Jenny Stenberg har utsetts till produktchef bygginfo hos Svensk byggtjänst, Stockholm. Hon kommer från Fastighetsmäklarförbundet.
 Kristin Olving har anställts som konsult för att jobba med miljöcertifieringar och taxo­nomi på Energi och miljö hos Bengt Dahlgren Göteborg AB. Hon kommer från annan bransch. Tobias Dahlquist har anställts som biträdande vvs-konsult. Han kommer från Yrgo. Jesper Knutsson har anställts som expert på cirkulära vattensystem och dagvattenhantering. Han kommer från Chalmers. Linnea-Louise Joo har anställts som biträdande konsult. Hon kommer från Chalmers. Pär Holm har anställts som elkonsult. Han kommer från Bravida. Christoffer Alm har anställts som konsult och gruppledare inom energieffektivisering. Han kommer från Chalmers industriteknik. Moa Normark har anställts som biträdande vvs-konsult. Hon kommer från Chalmers. Fredrik Risby har anställts som seniorkonsult som besiktningsman, uppdragsledare, byggledning och kontroll­ansvarig i Borås. Han kommer från Afry.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.