Självförsörjning | 25 aug 2023

Piteå kan få växthus försörjt av spillvärme

Piteå Science Park genomför en förstudie som ska titta på förutsättningarna för en etablering av växthus samt lagring av värme i Piteå.

Piteå kan få växthus försörjt av spillvärme
Spillvärme från Smurfit Kappa skulle kunna användas för att värma upp växthus. Hur ska utredas i en förstudie som leds av Piteå Science Park. Foto: Smurfit Kappa

–  Målet är att öka produktionen av lokalproducerad mat, lagra energi och skapa arbetstillfällen, berättar Patrik Isaksson, projektledare för förstudien Hållbar matproduktion och energiförsörjning.

Piteå Science Park leder arbetet med en förstudie som ska undersöka förutsättningarna för nyttjandet av industriella restströmmar för en etablering av växthus i Piteå samt se över möjligheten att lagra energi för att kunna hantera störningar i energibehovet. Initiativet till förstudien har skett i samverkan med Zelk Energy, Hushållningssällskapet, Piteå kommuns näringslivsavdelning, Smurfit Kappa och PiteEnergi.

Patrik Isaksson, innovationsledare Piteå Science Park. Foto: Jacob Gabrielsson

Lokalt skulle en växthusetablering medföra stor nytta genom ökad tillgång till lokalproducerad mat, men också skapa arbetstillfällen för människor som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden.

– Genom att nyttja restströmmar till att odla livsmedel bidrar vi till hållbara lösningar i vår livsmedelsproduktion och kan samtidigt skapa ett stort antal arbetstillfällen inom de gröna näringarna. Om förutsättningarna för det finns bidrar Piteå till att öka Sveriges självförsörjningsgrad av livsmedel samtidigt som vi bidrar till Piteås tillväxt och trygghet, säger Jan Jonsson, Zelk Energy.

Förstudien ska vara klar i november. Finansiärer är Piteå kommun, Sparbanken Nord och Längmanska Företagarfonden.

Källa: Piteå Science Park

Publicerad 25 augusti 2023

På nytt jobb

Lars Pellmark har utsetts till specialist teknisk förvaltning hos Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Skandia fas­tigheter.
Bengt Bäckström har anställts som teknisk säljare på Hallströms verkstäder AB, Nälden. Han kommer från Fläktgroup.
 Sofie Bjurling har utnämnts till produktchef för varumärket Pneumatex hos IMI Hydronic Engineering AB. Hon var tidigare kundvårdsspecialist på företaget. Lena Särehag Bellwood har utsetts till produktchef för varumärkena TA och Heimeier. Hon kommer närmast från Protek där hon var projektledare.
 Deniz Kalkan har anställts som sprinklerkonstruktör hos Intec. Han har tidigare arbetat som vvs-konstruktör på Technoresolut och Sweco.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.