Vattenrening | 1 nov 2022

Pilotstudie kring läkemedelsrening

Uppsala Vatten har inlett en pilotstudie för läkemedelsrening av avloppsvatten. I projektet har fem fokusämnen identifierats, bland annat diklofenak där Uppsala Vatten hoppas kunna minska utsläppen med minst 80 procent.

Pilotstudie kring läkemedelsrening
Efter en förstudie och ett mindre så kallat bänkskaleförsök bygger Uppsala Vatten nu en pilotanläggning för läkemedelsrening av avloppsvatten på Kungsängsverket. Foto: Uppsala Vatten

Efter en förstudie och ett mindre så kallat bänkskaleförsök bygger Uppsala Vatten nu en pilotanläggning för läkemedelsrening av avloppsvatten på Kungsängsverket.

Pilotprojektet genomförs i samarbete med IVL och kommer att pågå under ett och ett halvt år och ungefär 40 olika ämnen kommer att analyseras. Extra fokus kommer att ligga på de fyra läkemedlen citalopram, metoprolol, diklofenak och oxazepam samt miljögiftet PFOS eftersom det är ämnen som har störst risk att ge negativa miljöeffekter.

– Sverige är ett av de länder i Europa som satsar mest på läkemedelsrening tack vare en satsning som Naturvårdsverket gjort där Uppsala vattens projekt är ett av dem som fått bidrag. Erfarenheter av en fullskalig rening av både läkemedel och PFOS saknas i Sverige, säger Anna Maria Sundin, utvecklingsingenjör på Uppsala Vatten.

Inför pilotprojektet utvärderade Uppsala Vatten tre olika metoder: aktivt kol, anjonbytare och ozonrening. Utvärderingen visade att ozonrening inte hade tillräckligt bra effekt på PFOS som inte bryts ner med ozon. Pilotprojektet kommer därför att gå vidare och testa olika kombinationer av aktivt kol och anjonbytare. Läkemedelsrening måste anpassas efter sammansättningen i det specifika vatten som ska renas samt utifrån de prioriterade läkemedelsresternas egenskaper.Det nya reningssteget kommer medföra en långtgående rening av mikroföroreningar, men de inledande pilotförsöken har visat att det var svårare än förväntat att avskilja PFOS och diklofenak.

– Vi trodde att reningen av PFOS och diklofenak skulle fungera bättre, och att PFOS-reningen skulle komma med på köpet om vi installerade aktivt kol för läkemedelsrening. Reningen fungerar, och anjonbytaren ger en extra avskiljning i kombination med aktivt kol, men det är svårare än vad vi hade förväntat oss. Därför är det oerhört viktigt med en minskad användning av diklofenak och att vi angriper PFAS direkt vid källan där man har högre koncentrationer och kan få en effektivare rening, säger Anna Maria Sundin.

Källa: Uppsala Vatten

Publicerad 1 november 2022

På nytt jobb

Lars Pellmark har utsetts till specialist teknisk förvaltning hos Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Skandia fas­tigheter.
Bengt Bäckström har anställts som teknisk säljare på Hallströms verkstäder AB, Nälden. Han kommer från Fläktgroup.
 Sofie Bjurling har utnämnts till produktchef för varumärket Pneumatex hos IMI Hydronic Engineering AB. Hon var tidigare kundvårdsspecialist på företaget. Lena Särehag Bellwood har utsetts till produktchef för varumärkena TA och Heimeier. Hon kommer närmast från Protek där hon var projektledare.
 Deniz Kalkan har anställts som sprinklerkonstruktör hos Intec. Han har tidigare arbetat som vvs-konstruktör på Technoresolut och Sweco.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.