Vattenrening | 12 jan

Pilotprojekt för att stärka Gotlands vattenförsörjning

Genom att ta vara på det vatten som samlas i kalkstenstäkterna, magasinera det och skapa dricksvatten förstärks norra Gotlands vattenförsörjning kraftigt. Just nu pågår ett pilotprojekt där ett vattenreningsverk i miniatyr driftsatts under hösten.

Pilotprojekt för att stärka Gotlands vattenförsörjning
Vattenverkspiloten, som varit i drift sedan september 2022 på File hajdar, är en modell i en mindre skala av ett fullt fungerande vattenreningsverk, cirka en tiondels storlek av ett fullskaligt. Foto: AFRY

Vattenverkspiloten, som varit i drift sedan september 2022 på File hajdar, är en modell i en mindre skala av ett fullt fungerande vattenreningsverk, cirka en tiondels storlek av ett fullskaligt. Minivattenverket, som drivs på el, har gått cirka 1 000 timmar, och man har nu omfattande och verifierade resultat från provtagningarna. Resultaten från pilotanläggningen visar både på utmärkta värden avseende kvaliteten i ett framtida dricksvatten för abonnenterna, samt en mycket stabil och energieffektiv drift av anläggningen. AFRY har fått uppdraget att bidra med kunskap i förstudie och pilotprojekt.

Ann Winzell, ansvarig processdesign nya anläggningar, Food & Pharma, AFRY. Foto: AFRY

– Idag är den ökande bristen på dricksvatten ett allt större problem i många delar av världen och så även i Sverige, där Gotland har varit särskilt utsatt. Vi är väldigt stolta över detta uppdrag som är en viktig del i vårt arbete mot ett hållbart samhälle. AFRY bidrar med sin expertis inom dricksvattenproduktion och erfarenhet inom design- och projektgenomförande av nya industrianläggningar, säger Ann Winzell, ansvarig processdesign nya anläggningar, Food & Pharma, AFRY.

Det är byggmaterialföretaget Cementa som vill uppföra nytt vattenreningsverk för att förstärka dricksvattenförsörjningen i Slite på Gotland. Företagets tillstånd för kalkbrytning har varit omdebatterat under det senaste året och på lucia meddelades att företaget får fortsätta kalkstensbrytningen i fyra år till. Utan kalkstensbrytningen skulle stora delar av byggsverige riskera att stanna i brist på betong.

Matilda Hoffstedt, fabrikschef Cementa i Slite. Foto: Cementa

– Genom att ta vara på det vatten som samlas i kalkstenstäkterna, magasinera det och skapa dricksvatten, vill vi bidra till att kraftigt förstärka den allmänna vattenförsörjningen här på norra Gotland. Resultaten från pilotprojektet är oerhört lovande och vi ser att ett nytt vattenverk verkligen skulle göra skillnad för vattentillgången under hela året, säger Matilda Hoffstedt, fabrikschef Cementa i Slite.

Hela förstudien beräknas vara klar sommaren 2023 och målsättningen är att kunna driftsätta ett fullskaligt vattenverk med den modernaste tekniken år 2027. Planeringen för det tilltänkta vattenverket sker i nära samarbete med Region Gotland. För att Cementa ska kunna genomföra satsningen behöver bolaget ha ett långsiktigt tillstånd för verksamheten på Gotland.

Källa: AFRY

Publicerad 12 januari 2023

På nytt jobb

Jakob de Ron har anställts som energikonsult på FVB Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Property Partner.
Sebastian Franzke har anställts som teknisk säljare på projektservice hos Jeven AB, Gävle. Han kommer från Gävle kommun.
Rhode Östling har utsetts till gruppledare för vvs i Skåne hos Norconsult AB, Malmö. Hon kommer från WSP.
Christian Sjöström har anställts som drift-/servicetekniker hos Swegon Sverige i Malmö. Han kommer från Coor.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.