Skolmiljö | 20 okt 2014

Pengar för skolrenoveringar

Regeringen satsar 1 miljard på förbättrad arbetsmiljö och energieffektivisering i skolan.

En god arbetsmiljö för elever och lärare är en viktig förutsättning för att alla elever ska nå kunskapskraven i skolan. Trots detta erbjuder många skolor i dag en undermålig arbetsmiljö.

I en undersökning utförd av Energimyndigheten och Boverket år 20071 framgår bl.a. att många av de undersökta skolorna hade brister rörande luftkvalitet, ljudmiljön och fukt. Även Socialstyrelsen lyfter i en rapport från 20132 fram att många skollokaler inte uppfyller de regler som finns för inomhusmiljön, t.ex. när det gäller ventilation, fuktskador och städning. Med anledning av detta har Folkhälsomyndigheten nyligen startat ett nationellt tillsynsprojekt om inomhusmiljön i skolan.

Den fysiska miljön i skolan har betydelse för elevernas välmående och deras förutsättningar att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Lokalerna bör därför vara utformade så att de främjar trygghet och lärande, är bullerdämpande, har god ventilation, är tillgängliga för elever med funktionsnedsättning m.m. En annan viktig aspekt är att skolan bör vara ett föredöme i klimatsmarthet och t.ex. ha energieffektiva lokaler.

Regeringen har därför för avsikt att ge Boverket, i samverkan med Skolverket och Energimyndigheten, i uppdrag att fördela ett statsbidrag för medfinansiering av investeringar i bra arbetsmiljö i klimatsmarta skolbyggnader med moderna läromiljöer. Satsningen riktar sig i första hand mot grundskolan och motsvarande skolformer och inbegriper även lokaler i direkt anslutning till skolan, såsom lokaler för förskoleklass. Även gymnasieskolans lokaler kan till del komma att omfattas.

Källa: www.regeringen.se

Publicerad 20 oktober 2014

På nytt jobb

Dick Sellberg har anställts som säljare hos Roth Sverige AB, Malmö. Han kommer från STP Konsult.
Christel Ternström har anställts som innesäljare på Ekovent AB, Malmö. Hon kommer från Lindab.
Jenny Stenberg har utsetts till produktchef bygginfo hos Svensk byggtjänst, Stockholm. Hon kommer från Fastighetsmäklarförbundet.
 Kristin Olving har anställts som konsult för att jobba med miljöcertifieringar och taxo­nomi på Energi och miljö hos Bengt Dahlgren Göteborg AB. Hon kommer från annan bransch. Tobias Dahlquist har anställts som biträdande vvs-konsult. Han kommer från Yrgo. Jesper Knutsson har anställts som expert på cirkulära vattensystem och dagvattenhantering. Han kommer från Chalmers. Linnea-Louise Joo har anställts som biträdande konsult. Hon kommer från Chalmers. Pär Holm har anställts som elkonsult. Han kommer från Bravida. Christoffer Alm har anställts som konsult och gruppledare inom energieffektivisering. Han kommer från Chalmers industriteknik. Moa Normark har anställts som biträdande vvs-konsult. Hon kommer från Chalmers. Fredrik Risby har anställts som seniorkonsult som besiktningsman, uppdragsledare, byggledning och kontroll­ansvarig i Borås. Han kommer från Afry.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.