Passivhuset höll värmen bra

En utvärdering ger passivhuskvarteret Fridhem i Trollhättan bra betyg. Ett av husen har dock högre energianvändning än väntat. Vädring och spiskåpor kostar omkring 5 kWh/kvm, år.

En enkät bland de boende om inneklimatet i vintras i de sex punkthusen visade att 82 procent var nöjda med sin värmekomfort. Bara en familj uppgav att de tyckte att värmekomforten i den nya lägenheten med luftburen värme var dålig. Det är bra siffror menar bostadsbolaget Eidar i Trollhättan som med hjälp av Aton Teknikkonsult utvärderat det nya passivhusområdet.

I det sjunde huset, ett lamellhus som har uppvärmning med vattenradiatorer, var andelen nöjda inte lika stor. Här tyckte 55 procent av de boende att värmekomforten var bra, medan 16 procent tyckte att den var dålig. I lamellhuset finns ett serviceboende och många äldre boende, vilket kan ha påverkat resultatet.

– Vi hade ändå väldigt få klagomål i vintras, säger Henrik Patriksson, energiansvarig hos Eidar.

Kvarteret Fridhem, som blev inflyttningsklart i slutet av förra året, är passivhuscertifierat enligt Feby 2009. De sex punkthusen värms via tilluftdon under taken i sovrum och vardagsrum. För att hålla rätt temperatur på tilluften används vid behov spets med fjärrvärme. Innetemperaturen ligger på 22 °C.

Området hör till de första i Sverige som verifierats genom mätningar. Under sex veckor i vintras mättes effektbehovet för temperatur, värme, varmvatten, fastighets- och hushållsel.

Resultaten, som redovisades i juni, visar att de sex punkthusen klarar Feby-kraven om hänsyn tas till mätosäkerheter. Lamellhuset har däremot en högre energianvändning än förväntat. En möjlig förklaring är att köldbryggorna ner till garaget har underskattats i projekteringen.

Enkätresultaten visar också att vädring och användning av spiskåpor ger värmeförluster på cirka fem kWh/kvm.

Merkostnaden för passivhusbygget, jämfört med om det utförts utifrån BBR-kraven, har beräknats till 0,5 procent. Totala byggkostnaden uppskattades 2012 till 193 miljoner kronor.

Marie Granmar, Energi & Miljö nr 8/2014 sidan 9

 

 

Fakta

Kvarteret Fridhem

  • Sex punkthus och ett lamellhus med sammanlagt 174 lägenheter.
  • Inflyttningsklart i oktober 2013.
  • Husen är byggda av prefabricerade betongelement och har gemensamma ventilationsaggregat på vindarna.
  • Certifierade som passivhus enligt Feby 2009.
Publicerad 1 september 2014

På nytt jobb

Lars Pellmark har utsetts till specialist teknisk förvaltning hos Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Skandia fas­tigheter.
Bengt Bäckström har anställts som teknisk säljare på Hallströms verkstäder AB, Nälden. Han kommer från Fläktgroup.
 Sofie Bjurling har utnämnts till produktchef för varumärket Pneumatex hos IMI Hydronic Engineering AB. Hon var tidigare kundvårdsspecialist på företaget. Lena Särehag Bellwood har utsetts till produktchef för varumärkena TA och Heimeier. Hon kommer närmast från Protek där hon var projektledare.
 Deniz Kalkan har anställts som sprinklerkonstruktör hos Intec. Han har tidigare arbetat som vvs-konstruktör på Technoresolut och Sweco.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.