Passivhuset höll värmen bra

En utvärdering ger passivhuskvarteret Fridhem i Trollhättan bra betyg. Ett av husen har dock högre energianvändning än väntat. Vädring och spiskåpor kostar omkring 5 kWh/kvm, år.

En enkät bland de boende om inneklimatet i vintras i de sex punkthusen visade att 82 procent var nöjda med sin värmekomfort. Bara en familj uppgav att de tyckte att värmekomforten i den nya lägenheten med luftburen värme var dålig. Det är bra siffror menar bostadsbolaget Eidar i Trollhättan som med hjälp av Aton Teknikkonsult utvärderat det nya passivhusområdet.

I det sjunde huset, ett lamellhus som har uppvärmning med vattenradiatorer, var andelen nöjda inte lika stor. Här tyckte 55 procent av de boende att värmekomforten var bra, medan 16 procent tyckte att den var dålig. I lamellhuset finns ett serviceboende och många äldre boende, vilket kan ha påverkat resultatet.

– Vi hade ändå väldigt få klagomål i vintras, säger Henrik Patriksson, energiansvarig hos Eidar.

Kvarteret Fridhem, som blev inflyttningsklart i slutet av förra året, är passivhuscertifierat enligt Feby 2009. De sex punkthusen värms via tilluftdon under taken i sovrum och vardagsrum. För att hålla rätt temperatur på tilluften används vid behov spets med fjärrvärme. Innetemperaturen ligger på 22 °C.

Området hör till de första i Sverige som verifierats genom mätningar. Under sex veckor i vintras mättes effektbehovet för temperatur, värme, varmvatten, fastighets- och hushållsel.

Resultaten, som redovisades i juni, visar att de sex punkthusen klarar Feby-kraven om hänsyn tas till mätosäkerheter. Lamellhuset har däremot en högre energianvändning än förväntat. En möjlig förklaring är att köldbryggorna ner till garaget har underskattats i projekteringen.

Enkätresultaten visar också att vädring och användning av spiskåpor ger värmeförluster på cirka fem kWh/kvm.

Merkostnaden för passivhusbygget, jämfört med om det utförts utifrån BBR-kraven, har beräknats till 0,5 procent. Totala byggkostnaden uppskattades 2012 till 193 miljoner kronor.

Marie Granmar, Energi & Miljö nr 8/2014 sidan 9

 

 

Fakta

Kvarteret Fridhem

  • Sex punkthus och ett lamellhus med sammanlagt 174 lägenheter.
  • Inflyttningsklart i oktober 2013.
  • Husen är byggda av prefabricerade betongelement och har gemensamma ventilationsaggregat på vindarna.
  • Certifierade som passivhus enligt Feby 2009.
Publicerad 1 september 2014

På nytt jobb

Klas Tauberman har anställts som elkonsult. Han kommer från ELK Göteborg.
Alexander Bäck har anställts som vvs-konsult hos Bengt Dahlgren Göteborg AB. Han kommer från Newton.
Marie Fossum Strannegård har utsetts till ny vd för IVL Svenska Miljöinstitutet.
Gunnar Linder har utsetts till ny chef för WSP Systems, installationskonsultdelen.
Per Johansson har utsetts till vd för Climat80 Entreprenad AB, Malmö. Han kommer från Nordomatic.
Kent Edvardsson har anställts som säljansvarig i Stockholmsdistriktet hos Watt Heating AB med ansvar för Stockholm, Sundsvall, Örebro, Linköping. Han kommer från Bravida.
Andreas Behm Fredin har utsetts till chef för division Konstruktion & installation hos Tyréns AB, Stockholm.
Jakob Jamot har utsetts till teknisk chef hos Free Energygruppen, med placering i Göteborg. Han kommer från Azelio
Tobias Eriksson har utnämnts till ansvarig för affffärsområde Öst hos Instalco. Han efterträder Peter Westman som övergår till en konsultroll inom Instalco.
Magnus Petersson har utsetts till försäljnings- och marknadschef hos Beulco Armaturs AB, Helsingborg. Han kommer från annan bransch. Peter Lönnbrink har anställts som konstruktör
Simon Nilsson har anställts som ingenjör för arbete med energieffektivisering på Leosol Energi AB. Han kommer från Boliden Mineral.
Elin Öman har anställts som projektledare hos Eon Energilösningar AB, Stockholm. Hon kommer från studier.
Johan Nyhlén har anställts som försäljningsingenjör hos Nicotra Gebhardt AB, region Väst. Han kommer från ebmpapst.
Lennart Lifvenhjelm har anställts som teknikansvarig på Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Vasakronan.
Patrik Vinsa har utnämnts till vice vd med operativt ansvar för hela serviceverksamheten på samtliga nio orter där Indoor är verksamt med lokalkontor.
Patrik Armborsth har utsetts till avdelningschef hos Indoor Energy Services Sweden AB i Stockholm. Han kommer från Exhausto.
Niclas Mantinieks har utsetts till vd för Sandbäckens Brandskydd AB, Stockholm. Han kommer från Presto.
Per-Eric Hjelmer har anställts på Aquademica AB:s inomhusmiljögrupp i Stockholm. Han kommer från Tyréns.
Erik Svensson har utsetts till platsansvarig hos VVS Tjänst Sverige AB i Kalmar. Han kommer WSP.
Niclas Lööf har tillträtt som nyckelkundsansvarig med placering i Göteborg. Han kommer från Carrier.
Mushtak Alshamary har anställts som nyckelkundsansvarig med placering i Göteborg. Han kommer från Caverion.
Per Sandsjö har anställts som nyckelkundsansvarig med placering i Lidköping. Han kommer från Roth Sverige.
Richard Schöniger har tillträtt som nyckelkundsansvarig på Panasonic Heating and Cooling med placering i Jönköping. Han kommer från Dahl Sverige.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Energi & Miljö Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att Energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.