OVK | 23 aug 2017

OVK-utredning pekar på stora brister

Att kommunerna får möjlighet att åter ta betalt för sin OVK-hantering är en av de viktigaste frågorna när OVK-systemet nu undersökts.

Lagen om ventilationskontroll (OVK) infördes efter ökade inneklimatproblem i början av 1990-talet. Regeringsrätten beslutade i en dom 6 december 1999 att kommunerna inte har rätt att ta ut avgifter för sin hantering av protokoll och intyg som rör ventilationskontrollen.

Det finns kommuner där det finns eldsjälar som driver dessa frågor, medan i andra kommuner hamnar frågan längre och längre ner i prioriteringen.

Frågan om kommunernas rätt att ta ut avgifter har nu hamnat högt på dagordningen när OVK-frågan undersöks i projektet Moderniserad ventilationskontroll, som drivs av forskningsinstitutet Rise. Rise omfattar bland annat före detta SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Enligt Kristina Fyhr, Rise, som är projektledare har man noterat problemet med OVK i flera år. 

– Det är ju ganska allmänt kända problem, vilket gjorde att vi tog initiativet till projektet, men det var inte svårt att få intresse från branschen.

Projektet finansieras av Energimyndigheten via E2B2 och deltagarna Akademiska Hus, Borås Stad, Fabs AB, Funktionskontrollanterna i Sverige, RISE Fastigheter samt Svensk Ventilation. Projektet genomförs som en intervjustudie.

Att kommunerna bör få ta betalt för sin hantering av OVK är något som flera aktörer fört fram, enligt Kristina Fyhr. Redan 2005 visade en statlig utredning att ekonomin gjorde att många kommuner inte tyckte sig kunna sköta hanteringen av OVK-systemet. Möjligheten att ta betalt förbjöds 1999 efter att en kvinna i Älvkarleby klagat på kommunens avgift för OVK-hanteringen. Efter det betalade en del kommuner också tillbaka pengar till de som tidigare betalat kommunen.

– Flera av de vi pratat med framhåller att det behövs bättre tillsyn. Det är kommunen som ska kräva in protokoll och när inte det fungerar blir utförandet därefter, även om många fastighetsägare sköter sig.

En annan sak som kommit fram är att lokaler inte används för det som OVK-n är godkänd för. En godkänd OVK innebär att ventilationen uppfyller de krav som gällde för avsedd verksamhet när byggnaden uppfördes, inte att den uppfyller krav på god ventilation med nuvarande verksamhet. När det kommer till arbetsmiljöfrågorna är ansvarsfrågan lite otydlig enligt Kristina Fyhr.

– När jag pratat med Boverket tycker de att kontrollanterna ska vara noggranna och att de även ska notera funktioner som inte uppfyller nuvarande krav enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Jag tror inte att kontrollerna alltid görs samtidigt som det pågår verksamhet i lokalerna. Då blir det svårt att kontrollera funktionen. Jag har sett många protokoll som är framtagna under sommaren i skollokaler, då är det ju inga elever på plats.

Det finns mycket att göra på många håll, både hos kommunerna och utförarna, menar Kristina Fyhr, exempelvis protokollhanteringen.

– Funkis har tagit fram ett protokoll, men det används inte av alla, utan vissa utgår från det eller en variant av det. Det försvårar framför allt för kommunerna som har flera varianter av protokoll att hantera. Det jag hört är att en fastighetsägare hade utbildning av de kontrollanter de anlitade för att få enhetligt hantering. Det varierar hur noggrann en kontrollant förväntas vara – ska man in i alla lägenheter och mäta eller räcker ett urval?

Stor variation råder också i hur mycket resurser kommunerna lägger på OVK-handläggning.

– Det finns kommuner där det finns eldsjälar som driver dessa frågor, medan i andra kommuner hamnar frågan längre och längre ner i prioriteringen – det kommer ju nya byggregler och energifrågan är väldigt het, så de frågorna tar över. Det är ju ofta samma personer som ska ta hand om alla dessa frågor. Kan sedan kommunen inte ta ut en avgift så blir det ingen specifik person som får ansvaret och frågan faller mellan stolarna. Många fastighetsägare är beredda att betala en mindre summa och välkomnar en uppstramning av regelverket.

Senare i höst kommer ett seminarium att anordnas där resultaten från projektet presenteras. Då kommer även riksdag och regering att inbjudas liksom berörda myndigheter och branschorganisationer.

Mark Kretz

 

 

 

Publicerad 23 augusti 2017

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.