Omställning | 26 apr

Överskottsvärme med smarta affärsmodeller

– I dag låter vi mycket av den restvärme som finns gå upp i rök, bokstavligt talat. Det är inte resurseffektivt. Ska vi bygga smarta och hållbara städer ska den här värmen kanaliseras tillbaka in i stadens infrastruktur för värme och varmt vatten igen, säger Kristina Lygnerud, forskare och projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Överskottsvärme med  smarta affärsmodeller
Forskning från IVL visar att överskottsvärme från datahallar, avloppsreningsverk, industrier och andra anläggningar skulle kunna täcka en fjärdedel av EU:s uppvärmningsbehov. Foto: IVL

– Tekniken för restvärmeutbyte finns. Det som bromsar omställningen är snarare bristen på system och strukturer kring vem som ska äga vad och på vilket sätt. Man behöver kunna visa en bärkraftig ekonomisk modell för att företagen ska våga investera, fortsätter Kristina Lygnerud.

Kristina Lygnerud, forskare och projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet. Foto: IVL

Varje år slösas det energi genom att outnyttjade värme­flöden inte tas omhand. Inom EU handlar det om en fjärdedel av uppvärmningsbehovet som skulle kunna återvinnas från datahallar, industrier och andra anläggningar. Industrisektorn i EU står för mer än en fjärdedel av den slutliga energianvändningen. Samtidigt svämmar Europa över av spillvärme från industriell verksamhet och lösningar som energilagring, värmeomvandling och solenergi är fortfarande outnyttjade.

För att nå den fulla potentialen måste hållbara affärsplaner utvecklas, menar IVL. Tre stora projekt inom industriell överskottsvärme startas nu inom EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon Europe.

– Alla tre projekten är resultatet av många års arbete i EU-projekt inom fjärrvärmesektorn. Förmågan att generera kyla är nyckeln för framtida konkurrenskraft för fjärrvärmesystem, säger Kristina Lygnerud.

Målet är att visa att det inte bara är tekniskt genomförbart att ta vara på överskottsvärme utan även ekonomiskt lönsamt.

Fakta

Horizon Europe

  • Thunder – handlar om överskottsvärme från datahallar med fokus på lagring. Har en total budget på 7,2 miljoner euro.
    14 partners från sju länder deltar.
  • Uses4Heat – handlar om överskottsvärme från industrier, fokus lagring. Har en budget på 9,6 miljoner euro. 27 partners från åtta länder deltar.
  • Re-Witch – handlar om överskottsvärme från industrier, fokus på omvandling till kyla. Har en budget på 9,5 miljoner euro. 26 partners från tio länder deltar.
  • Målet är att visa att det inte bara är tekniskt genomförbart att ta vara på överskottsvärme utan också ekonomiskt lönsamt, och att det ger en rad fördelar för industrier, både i form av energibesparingar och minskade klimatutsläpp.

Källa: IVL

Publicerad 26 april 2024

På nytt jobb

Fredrik Aspe partner på Ebab, har axlat rollen som  vd för Ebab i Stockholm.
Pär Snickar har utsetts till nyckelkundsansvarig för Ouman AB, Göteborg. Han kommer från Regin.
Peter Nöjd har anställts som teknisk säljare på Voltair AB:s Stockholmskontor. Han kommer från Bevent Rasch.
Christian Björkman har utnämnts till försäljningschef för Hansgrohe AB. Han var tidigare projektledare på företaget.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.