Örebro gillar Tichelmann

Det tyska systemet för värmedistribution, Tichelmannsystemet, har inte slagit igenom i Sverige, trots att förespråkarna menar att det blir både enklare att hantera och konstruera. Undantag finns dock. Energi & Miljö har besökt Örebrobostäder.  I källaren i ungefär hälften av husen i bostadsområdet Varberga i Örebro finns en uppfinning som den tyska vvs-ingenjören Albert Tichelmann presenterade för cirka 100 år sedan. Ett värmesystem som skulle komma att bära hans namn: Tichelmannsystemet. Det har spridit sig i hemlandet Tyskland, men har haft svårt i portgången i Sverige.

Endast i vissa regioner har man insett storheten i detta. En sådan region är Örebro, där Varbergaområdets ägare, Örebrobostäder, är en stor användare av systemet.

Omkring hälften av bostadsbeståndet har någon form av Tichelmannsystem.  OmbyggnadVarbergaområdet byggdes under miljonprogrammets dagar och består av cirka 1 600 lägenheter fördelade på 16 gårdar. Varannan gård är uppbyggd med Tichelmannsystem, då de är utformade med fyra hus som i en fyrkant. Varannan gård består av tre huskroppar och har tvårörssystem. Tichelmannsystem även där hade krävt ett tredje rör, vilket medfört dyrare installation. Nu håller man på att bygga om ett drygt hundratal av lägenheterna i en första etapp.

– Att Tichelmannsystemet slog igenom beror nog på att vi i Örebro hade drivande tekniker – både konsulter, entreprenörer och leverantörer – som såg till att systemet installerades i en mängd fastigheter under 1950 och 60-talet, då vårt bestånd växte som mest, berättar Sven-Gillis Hagberg, Örebrobostäder.

I resten av Örebro finns – liksom i Varberga – hela bostadsområden där Tichelmannsystemet är grundsystem för värmedistributionen, kopplat till ett- eller tvårörssystem för värmedistribution på våningarna och i lägenheterna.  

Cirkel

Med Tichelmannsystemet (eller som det också kallas trerörssystem eller tryckfallsutjämnat system – på engelska reverse-return system)  förenklar man injusteringen, eftersom det råder samma differenstryck över hela systemet

– Här har man inte gått så långt att man tillämpar systemet i några lägenheter, utan i horisontella huvudstammar i källarna, berättar Åke Eriksson , projektledare vvs inom Örebrobostäder.

Numer är dock Tichelmannsystemet inte aktuellt, av flera skäl.

– Vi bygger inte längre stora bostadsområden, som man gjorde för 20 till 30 år sedan. Det kan också bli dyrare att installera Tichelmannsystem eftersom det ibland behövs ett tredje rör för att få cirkulationssystem. Däremot behåller vi systemen när vi bygger om – de är bra driftekonomiskt och lätta att injustera.

Ett sådant område som nu byggs om är just Varberga, där man valt att behålla Tichelmannsystemet i samband med ombyggnaden, där även stora energisparåtgärder vidtas.

Åke Eriksson:

-Systemet håller hög kvalitet och det finns därför ingen anledning att byta ut det nu när vi bygger om. I ett Tichelmannsystem slipper man ju också gruppventiler för injustering. I och med att vi minskar energianvändningen kan vi ytterligare sänka flödet och därmed också pumpbehoven.

Anledningen till att man inte använder Tichelmannsystem i nyproduktion är att rördimensioner och flöden i dagens värmesystem har minskat kraftigt, jämfört med dem som projekterades för 30 till 40 år sedan.

– Med dagens små system är tryckfallet inte tillräckligt för att man ska kunna använda Tichelmannsystemet. 

Fakta Tichelmannsystemet   

Systemet bygger på två rör i ringform, till vilket alla värmeavgivande apparater är kopplade. Tilloppets dimension minskar och returens dimension ökar vartefter apparaterna är inkopplade. På så sätt får varje apparat (det kan vara både radiatorer, värmare, eller avgreningar från horistonell stamledning) det önskade flödet och därmed värme efter injustering. I det fall man har stamledningen som Tichelmannsystem behöver bara radiatorerna på respektive våningsplan injusteras. Båda rören har sammanlagt samma längd. Det krävs dock – om rörsystemet inte är i ringform – ett tredje rör (så kallat trerörssystem) som kopplar ihop början och slutet på cirkeln.   

sven-gillis hagberg

Bildtexter: Åke Eriksson (t h) uppskattar de befintliga Tichelmannsystemen, men använder inte lösningen i nyproduktion. De nya systemen är för små för att det ska fungera. Till vänster Sven-Gillis Hagberg. Foto: Mark Kretz

Varberga Orebro

Cirkeln är finessen i Tichelmannsystemet, som behålls trots en omfattande ombyggnad av ett av de bostadsområden där det finns.Foto: Åke Eriksson, Örebrobostäder

Publicerad 21 december 2009

På nytt jobb

Klas Tauberman har anställts som elkonsult. Han kommer från ELK Göteborg.
Alexander Bäck har anställts som vvs-konsult hos Bengt Dahlgren Göteborg AB. Han kommer från Newton.
Marie Fossum Strannegård har utsetts till ny vd för IVL Svenska Miljöinstitutet.
Gunnar Linder har utsetts till ny chef för WSP Systems, installationskonsultdelen.
Per Johansson har utsetts till vd för Climat80 Entreprenad AB, Malmö. Han kommer från Nordomatic.
Kent Edvardsson har anställts som säljansvarig i Stockholmsdistriktet hos Watt Heating AB med ansvar för Stockholm, Sundsvall, Örebro, Linköping. Han kommer från Bravida.
Andreas Behm Fredin har utsetts till chef för division Konstruktion & installation hos Tyréns AB, Stockholm.
Jakob Jamot har utsetts till teknisk chef hos Free Energygruppen, med placering i Göteborg. Han kommer från Azelio
Tobias Eriksson har utnämnts till ansvarig för affffärsområde Öst hos Instalco. Han efterträder Peter Westman som övergår till en konsultroll inom Instalco.
Magnus Petersson har utsetts till försäljnings- och marknadschef hos Beulco Armaturs AB, Helsingborg. Han kommer från annan bransch. Peter Lönnbrink har anställts som konstruktör
Simon Nilsson har anställts som ingenjör för arbete med energieffektivisering på Leosol Energi AB. Han kommer från Boliden Mineral.
Elin Öman har anställts som projektledare hos Eon Energilösningar AB, Stockholm. Hon kommer från studier.
Johan Nyhlén har anställts som försäljningsingenjör hos Nicotra Gebhardt AB, region Väst. Han kommer från ebmpapst.
Lennart Lifvenhjelm har anställts som teknikansvarig på Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Vasakronan.
Patrik Vinsa har utnämnts till vice vd med operativt ansvar för hela serviceverksamheten på samtliga nio orter där Indoor är verksamt med lokalkontor.
Patrik Armborsth har utsetts till avdelningschef hos Indoor Energy Services Sweden AB i Stockholm. Han kommer från Exhausto.
Niclas Mantinieks har utsetts till vd för Sandbäckens Brandskydd AB, Stockholm. Han kommer från Presto.
Per-Eric Hjelmer har anställts på Aquademica AB:s inomhusmiljögrupp i Stockholm. Han kommer från Tyréns.
Erik Svensson har utsetts till platsansvarig hos VVS Tjänst Sverige AB i Kalmar. Han kommer WSP.
Niclas Lööf har tillträtt som nyckelkundsansvarig med placering i Göteborg. Han kommer från Carrier.
Mushtak Alshamary har anställts som nyckelkundsansvarig med placering i Göteborg. Han kommer från Caverion.
Per Sandsjö har anställts som nyckelkundsansvarig med placering i Lidköping. Han kommer från Roth Sverige.
Richard Schöniger har tillträtt som nyckelkundsansvarig på Panasonic Heating and Cooling med placering i Jönköping. Han kommer från Dahl Sverige.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Energi & Miljö Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att Energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.