VOC | 24 feb 2023

Optimera ventilationen med VOC-pass

VOC-pass kan minska energikrävande ventilation i nya byggnader utan att äventyra inomhusmiljö. I ett pågående projekt på Chalmers håller forskare nu på att ta fram metoden.

Optimera ventilationen med VOC-pass
Flyktiga organiska ämnen (VOC) är inte direkt farliga men kan ge en försämrad inomhusmiljö och vara besvärliga för människorna som vistas i byggnaden. Foto: Istockphoto

När en byggnad är ny eller nyligen renoverad finns förhöjda halter av flyktiga organiska ämnen, så kallade VOC (volatile organic compounds) inomhus. De kommer från nytt material, ny inredning och nya möbler. Halterna sjunker efter hand och när det gått mellan sex månader och ett år har de landat på normala nivåer igen.

Angela Sasic Kalagasidis, professor i byggnadsfysik på Chalmers. Foto: Sören Håkanlund

VOC är inte direkt farliga men kan ge en försämrad inomhusmiljö och vara besvärliga för människorna som vistas i byggnaden. Man kan till exempel få huvudvärk, irritation i ögon och luftvägar och störas av den starka lukten.

Angela Sasic Kalagasidis är professor i byggnadsfysik och upplevde detta för några år sedan när hon skulle undervisa sina studenter på Chalmers.

I dag fortsätter man antingen med styrd ventilation vilket kan göra att för höga halter av VOC blir kvar i lokalerna, eller så slutar man att styra den och kör för fullt, vilket kostar energi och pengar

– Efter att en byggnad renoverats skulle jag ha lektioner i en av salarna en måndag morgon. Det var starka lukter i lokalen och både jag och studenterna stördes av det. Jag undrade varför man inte kunde ventilera lokalerna på ett bra sätt, trots att Chalmers har ett sofistikerat ventilationssystem. Då väcktes idén att göra något åt problemet, säger Angela Sasic Kalagasidis.

Det är vanligt att man stänger av eller minskar ventilationen när människor inte vistas i en byggnad. När den sätts på igen ska den snabbt ventilera bort dålig luft. Anledningen till att de starka lukterna stannade kvar när Angela Sasic Kalagidis höll sin lektion var att sensorerna som styr ventilation inte känner av VOC tillräckligt bra.

Sensorerna styrs istället av hur mycket koldioxid som finns i en lokal. Därför kan avancerade automatiska ventilationssystem fungera dåligt när en byggnad är ny eller nyrenoverad. Ibland löser man problemet genom att köra ventilationen på full effekt i hela byggnaden under den första tiden.

– I dag fortsätter man antingen med styrd ventilation vilket kan göra att för höga halter av VOC blir kvar i lokalerna, eller så slutar man att styra den och kör för fullt, vilket kostar energi och pengar, säger Angela Sasic Kalagasidis.

Nu arbetar hon tillsammans med doktoranden Fredrik Domhagen, Chalmers, och Sarka Langer, IVL, i ett forskningsprojekt för att lösa problematiken. En specifik metod ska tas fram för att få bort lukterna på ett energieffektivt sätt. Metoden ska visa hur man kan ta fram ett VOC-pass, en sorts instruktion, för att optimera ventilationen i en viss byggnad. Jämfört med att köra full ventilation kan det enligt forskarna spara 20–40 procent av energin under det första året.

Fakta

Lättflyktiga organiska föreningar

  • Gruppen av organiska föreningar som lätt förångas i rumstemperatur kallas lättflyktiga organiska föreningar eller VOC:er (av engelska ”volatile organic compound”)
  • Halten av lättflyktiga kolväten i luften har hälso- och miljöeffekter, bland annat är de viktiga vid bildandet av marknära ozon
  • VOC-ämnen släpps ut bland annat av oljepannor i vanliga hem och av barrträd

Källa: Wikipedia

I forskningsprojektet har mätningar av VOC utförts i flera nya skolbyggnader i Göteborg. Mätningarna görs under några dagar med varierande ventilation. Tillbaka på laboratoriet analyseras vilka och hur mycket VOC som finns i lokalerna och utefter det kalibreras en beräkningsmodell. Den modellen passar den specifika byggnaden och förklarar hur ventilationen ska styras där för att få bort lukterna. Det är viktigt att mätningarna görs så snart byggnaden tagits i bruk eller allra helst lite innan.

– Om man tänker framåt kan det hända att en del byggnader beter sig på samma sätt, så att det går att använda en beräkningsmodell för en särskild typ av byggnader, men det vet vi inte ännu, säger Angela Sasic Kalagasidis.

Forskarna hoppas att deras projekt mynnar ut i en ny tjänst som kan beställas på marknaden. Den skulle kunna innebära att ett företag gör mätningar och kalibreringar och sedan levererar en instruktion, eller ett så kallat VOC-pass.

Fastighetsägaren får veta hur och när de ska ventilera under den aktuella tiden för att få bort lukten utan att slösa på energi. Det innebär inte nya investeringar utan det handlar om hur man ventilerar med den utrustning som redan finns.

– Med sensorer som känner av VOC tillräckligt bra skulle detta kunna automatiseras och då skulle en sådan här tjänst inte behövas längre. Men i dag behövs den, slutar Angela Sasic Kalagasidis.

Text: Lena Frändfors

Publicerad 24 februari 2023

På nytt jobb

Lars Pellmark har utsetts till specialist teknisk förvaltning hos Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Skandia fas­tigheter.
Bengt Bäckström har anställts som teknisk säljare på Hallströms verkstäder AB, Nälden. Han kommer från Fläktgroup.
 Sofie Bjurling har utnämnts till produktchef för varumärket Pneumatex hos IMI Hydronic Engineering AB. Hon var tidigare kundvårdsspecialist på företaget. Lena Särehag Bellwood har utsetts till produktchef för varumärkena TA och Heimeier. Hon kommer närmast från Protek där hon var projektledare.
 Deniz Kalkan har anställts som sprinklerkonstruktör hos Intec. Han har tidigare arbetat som vvs-konstruktör på Technoresolut och Sweco.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.