Operationsrum | 19 apr

Operationsrum ska få renare luft

Nu ska ett system för att skapa ren luft i operationsrum i låginkomstländer tas fram i ett projekt finansierat av Formas.

Operationsrum ska få renare luft
Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är risken för kirurgirelaterade infektioner cirka nio gånger högre i låginkomstländer jämfört med i höginkomstländer. Foto: Daniel Olsson

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är risken för kirurgirelaterade infektioner cirka nio gånger högre i låginkomstländer jämfört med i höginkomstländer. Man vet att delar av detta har att göra med luftkvaliteten men att det saknas kunskap om effekten av enkla ventilationslösningar i operationsrum. Det kommer CIT Renergy i Göteborg att försöka hantera genom att ta fram lösningar kring renare luft i operationsrum.

Om man jämför med svenska operationsrum som har oerhört rigorösa installationer för att uppnå god luftkvalitet så är de tekniska installationerna generellt sett mycket torftiga i låginkomstländer

Projektet är ett direkt svar på en efterlysning av WHO med syftet att undersöka om det med enkel och billig alternativ teknik går att skapa så ren luft i operationsrum och tillfälligt upprättade vårdlokaler i såväl hög- som låginkomstländer, att gällande nordiska krav på luftrenhet uppfylls.

Daniel Olsson, CIT Renergy, Göteborg. Foto: CIT Renergy

Daniel Olsson, CIT Renergy, Göteborg, driver projektet och har noterat att operationsrum i sjukhus i låginkomstländer har bristfällig ventilationsteknik.

– Jag vet att om man jämför med svenska operationsrum som har oerhört rigorösa installationer för att uppnå god luftkvalitet så är de tekniska installationerna generellt sett mycket torftiga i låginkomstländer. Jag har alltså funderat på om man kan göra något åt detta.

Enligt Daniel Olsson måste man för att uppnå god luftkvalitet och minska smittrisken i operationsrum i låginkomstländer ha en teknik som är billigare och enklare att installera och underhålla. Samtidigt vill man att den ska kunna skapa så ren luft att gällande nordiska riktlinjer för allmän­kirurgi uppfylls, även vid kirurgi i operationsrum som helt saknar annan ventilation.

Tekniken förväntas bli betydligt billigare, enklare, mindre, tystare, energisnålare och mer flexibel än dagens traditionella lösningar för ändamålet. På lång sikt innebär detta förhoppningsvis att fler personer kan få vård, att färre personer smittas eller infekteras samt att viktiga insatsorganisationers beredskap och kapacitet höjs.

Efter enkla mätningar i ett pilotprojekt i Tchad ska nu tekniken testas i full skala på två sjukhus i Kongo.

– Jag genomförde först ett pilotprojekt i Tchad men det är på Panzisjukhuset i Kongo, känt över hela världen, som vi ska genomföra testerna under flera operationer.

Panzisjukhuset ställer lokaler och personal till förfogande genom chefskirurgen Denis Mukwege, som för sina insatser för våldtagna kvinnor tilldelades Nobels fredspris 2018. Foto: Torleif Svens

Panzisjukhuset ställer lokaler och personal till förfogande genom chefskirurgen Denis Mukwege, som för sina insatser för våldtagna kvinnor tilldelades Nobels fredspris 2018.

Förutom luftrenare som cirkulerar rumsluft kommer lösningen att innefatta ett system för att skapa ett visst övertryck i rummet för hindra att bakterier utifrån kan smita in. Alla mätningar kommer att utföras enligt standardiserade förfaranden. Ett tätt samarbete med projektets olika aktörer säkerställer att framtagna testförhållanden är relevanta.

Projektet ska avslutas 2025.

Fakta

Formas

  • Formas är ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling som finansierar forskning och innovation, utvecklar strategier, gör analyser och utvärderar
  • Rådets verksamhetsområden är miljö, areella näringar och samhällsbyggande
  • Formas genomför forskningssammanställningar som syftar till att underlätta för Sverige att nå uppsatta miljömål
  • Formas kommunicerar om forskning och forskningsresultat
  • Formas är värdmyndighet för Klimatpolitiska rådet

Källa: Formas

Fakta

WHO

  • WHO:s syfte är att alla människor ska uppnå en så god hälsa som möjligt
  • Organisationen arbetar bland annat med att koordinera internationell, medicinsk hjälp till de platser som är drabbade av infektionssjukdomar som sars, malaria och aids
  • Utöver detta bekämpar WHO också andra sjukdomar, till exempel genom att distribuera vaccin

Källa: Wikipedia

Publicerad 19 april 2023

På nytt jobb

Jakob de Ron har anställts som energikonsult på FVB Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Property Partner.
Sebastian Franzke har anställts som teknisk säljare på projektservice hos Jeven AB, Gävle. Han kommer från Gävle kommun.
Rhode Östling har utsetts till gruppledare för vvs i Skåne hos Norconsult AB, Malmö. Hon kommer från WSP.
Christian Sjöström har anställts som drift-/servicetekniker hos Swegon Sverige i Malmö. Han kommer från Coor.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.