VENTILATIONSGRUPP | 24 feb 2021

Omstart av Nordiska ventilationsgruppen

Omstart av Nordiska ventilationsgruppen
Lars Ekberg. Foto: Chalmers

Nordiska ventilationsgruppen – som under 1970-, 80- och 90-talen hade en framträdande plats som forskargrupp inom ventilationsområdet – har startat på nytt.

Initiativtagare är professor emeritus Olli Seppänen vid Aalto-universitetet i Finland. Nordiska ventilationsgruppen (NVG) tog under många år fram rapporter och guider kring ventilation, bland annat publicerades 1974 en rapport om gemensamma nordiska metoder för mätning av luftflöden i ventilationsanläggningar. NVG bildades vid ett möte i Stockholm i april 1972 med bland annat deltagare från de nordiska byggforskningsorganisationerna.

Det uttalade syftet med Nordiska ventilationsgruppen är att den ska utarbeta underlag för att regelverket harmoniseras mellan de nordiska länderna och Estland.

Lars Ekberg, adjungerad professor vid Chalmers, är en av de svenska deltagarna i den nya gruppen, tillsammans med professorerna Thomas Olofsson, Umeå universitet, Dennis Svensson, Lunds universitet, Ivo Martinac, KTH, och Svein Ruud, Rise.

– Det uttalade syftet med Nordiska ventilationsgruppen är att den ska utarbeta underlag för att regelverket harmoniseras mellan de nordiska länderna samt Estland, säger Lars Ekberg.

Sekretariatet för Nordiska ventilationsgruppen finns för närvarande i Finland hos VVS-föreningen i Finland och Scanvac.

Den nordiska ventilationskunskapen kommer också att spridas via den europeiska vvs-organisationen Rehva, som är en europeisk paraplyorganisation för europeiska vvs-föreningar. Tidningen Rehva Journal kommer att ha ett nordiskt tema där flera av gruppens medlemmar kommer att medverka.

Gruppen och dess medlemmar kommer också att bidra med föredrag på de två konferenserna Cold Climate HVAC 20–21 april och Healthy Buildings Europe 21–23 juni.

Mark Kretz

Publicerad 24 februari 2021

På nytt jobb

Klas Tauberman har anställts som elkonsult. Han kommer från ELK Göteborg.
Alexander Bäck har anställts som vvs-konsult hos Bengt Dahlgren Göteborg AB. Han kommer från Newton.
Marie Fossum Strannegård har utsetts till ny vd för IVL Svenska Miljöinstitutet.
Gunnar Linder har utsetts till ny chef för WSP Systems, installationskonsultdelen.
Per Johansson har utsetts till vd för Climat80 Entreprenad AB, Malmö. Han kommer från Nordomatic.
Kent Edvardsson har anställts som säljansvarig i Stockholmsdistriktet hos Watt Heating AB med ansvar för Stockholm, Sundsvall, Örebro, Linköping. Han kommer från Bravida.
Andreas Behm Fredin har utsetts till chef för division Konstruktion & installation hos Tyréns AB, Stockholm.
Jakob Jamot har utsetts till teknisk chef hos Free Energygruppen, med placering i Göteborg. Han kommer från Azelio
Tobias Eriksson har utnämnts till ansvarig för affffärsområde Öst hos Instalco. Han efterträder Peter Westman som övergår till en konsultroll inom Instalco.
Magnus Petersson har utsetts till försäljnings- och marknadschef hos Beulco Armaturs AB, Helsingborg. Han kommer från annan bransch. Peter Lönnbrink har anställts som konstruktör
Simon Nilsson har anställts som ingenjör för arbete med energieffektivisering på Leosol Energi AB. Han kommer från Boliden Mineral.
Elin Öman har anställts som projektledare hos Eon Energilösningar AB, Stockholm. Hon kommer från studier.
Johan Nyhlén har anställts som försäljningsingenjör hos Nicotra Gebhardt AB, region Väst. Han kommer från ebmpapst.
Lennart Lifvenhjelm har anställts som teknikansvarig på Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Vasakronan.
Patrik Vinsa har utnämnts till vice vd med operativt ansvar för hela serviceverksamheten på samtliga nio orter där Indoor är verksamt med lokalkontor.
Patrik Armborsth har utsetts till avdelningschef hos Indoor Energy Services Sweden AB i Stockholm. Han kommer från Exhausto.
Niclas Mantinieks har utsetts till vd för Sandbäckens Brandskydd AB, Stockholm. Han kommer från Presto.
Per-Eric Hjelmer har anställts på Aquademica AB:s inomhusmiljögrupp i Stockholm. Han kommer från Tyréns.
Erik Svensson har utsetts till platsansvarig hos VVS Tjänst Sverige AB i Kalmar. Han kommer WSP.
Niclas Lööf har tillträtt som nyckelkundsansvarig med placering i Göteborg. Han kommer från Carrier.
Mushtak Alshamary har anställts som nyckelkundsansvarig med placering i Göteborg. Han kommer från Caverion.
Per Sandsjö har anställts som nyckelkundsansvarig med placering i Lidköping. Han kommer från Roth Sverige.
Richard Schöniger har tillträtt som nyckelkundsansvarig på Panasonic Heating and Cooling med placering i Jönköping. Han kommer från Dahl Sverige.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Energi & Miljö Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att Energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.