VENTILATIONSGRUPP | 24 feb 2021

Omstart av Nordiska ventilationsgruppen

Omstart av Nordiska ventilationsgruppen
Lars Ekberg. Foto: Chalmers

Nordiska ventilationsgruppen – som under 1970-, 80- och 90-talen hade en framträdande plats som forskargrupp inom ventilationsområdet – har startat på nytt.

Initiativtagare är professor emeritus Olli Seppänen vid Aalto-universitetet i Finland. Nordiska ventilationsgruppen (NVG) tog under många år fram rapporter och guider kring ventilation, bland annat publicerades 1974 en rapport om gemensamma nordiska metoder för mätning av luftflöden i ventilationsanläggningar. NVG bildades vid ett möte i Stockholm i april 1972 med bland annat deltagare från de nordiska byggforskningsorganisationerna.

Det uttalade syftet med Nordiska ventilationsgruppen är att den ska utarbeta underlag för att regelverket harmoniseras mellan de nordiska länderna och Estland.

Lars Ekberg, adjungerad professor vid Chalmers, är en av de svenska deltagarna i den nya gruppen, tillsammans med professorerna Thomas Olofsson, Umeå universitet, Dennis Svensson, Lunds universitet, Ivo Martinac, KTH, och Svein Ruud, Rise.

– Det uttalade syftet med Nordiska ventilationsgruppen är att den ska utarbeta underlag för att regelverket harmoniseras mellan de nordiska länderna samt Estland, säger Lars Ekberg.

Sekretariatet för Nordiska ventilationsgruppen finns för närvarande i Finland hos VVS-föreningen i Finland och Scanvac.

Den nordiska ventilationskunskapen kommer också att spridas via den europeiska vvs-organisationen Rehva, som är en europeisk paraplyorganisation för europeiska vvs-föreningar. Tidningen Rehva Journal kommer att ha ett nordiskt tema där flera av gruppens medlemmar kommer att medverka.

Gruppen och dess medlemmar kommer också att bidra med föredrag på de två konferenserna Cold Climate HVAC 20–21 april och Healthy Buildings Europe 21–23 juni.

Mark Kretz

Publicerad 24 februari 2021

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.