Tillgång till ett stort nätverk

Alla våra medarbetare erbjuds medlemskap som företaget bekostar. För mig som arbetsgivare är det en självklarhet att underlätta för mina medarbetare att vidareutbilda sig och att skapa ett nätverk inom branschen. Föreningens tidning, Energi och Miljö, är dessutom en otroligt bra branschtidning som hanterar aktuella ämnen, forskningsrapporter samt artiklar om utförda projekt på ett intressant och oberoende sätt. Det finns många fördelar för våra anställda att vara medlemmar. De får tillgång till ett stort nätverk som är en källa till oberoende kunskap. Föreningen erbjuder också rabatter på utbildningar, intressanta studiebesök men den klart största fördelning är i mitt tycke är de excellenta medlemstidningarna. Flera av medarbetarna har deltagit i kurser som anordnats och på så sätt fördjupat sin kompetens inom olika områ- den. Detta har vi som företag haft nytta av i uppdrag.

Linda Lönneberg VD, Projektengagemang VVS i Stockholm AB