Ett forum för att diskutera branschspecifika frågor i

 

Vi  anser att det är viktigt att det finns en branschförening som bevakar och knyter samman vår bransch. Därför anmäls alla som anställs hos oss automatiskt till föreningen och vi från Stockholmbolaget är idag 70 medlemmar. De största fördelarna med att vara medlem är för oss att vi får ett forum att diskutera branschspecifika frågor i och att kunna knyta kontakter med branschkollegor. En annan viktig fördel är medlemstidningen och jag minns själv hur stor glädje jag hade av den i mitt förkovrande som ny ingenjör.

Lars Kjellgren VD Bengt Dahlgren Stockholm AB