Den senaste informationen kring branschen

Vi låter våra medarbetare vara medlemmar i Energi- och Miljötekniska Föreningen eftersom det ger oss den senaste informationen kring branschen, bland annat produktnyheter och månadens tema. Idag är samtliga medarbetare inom sälj och marknad medlemmar och alla på tjänstemannasidan har tillgång till tidningen. En stor fördel med att vara medlem är för oss branschnyheterna och den kunskap som dessa ger oss. Vi har bland annat fått bra kunskaper om värdet av teknisk isolering, som vi arbetar med. Även nätverket har varit till stor nytta för oss. Genom föreningen har vi knutit många bra kontakter både inom och utanför branschen, exempelvis konsulter, arkitekter, politiker, fastighetsägare och blivande kunder.

Philip Malek Produktchef VVS & Process Paroc