Teknikgrupper

Energi- och Miljötekniska Föreningen samlar experter i teknikgrupper för att främja kunskapsutveckling, informationsspridning och nätverksbyggande inom specifika teknikfrågor som identifierats som viktiga för installationsbranschens framtid. Idag finns teknikgrupper inom nedanstående områden: