Styrelse och valberedning

Styrelse

Göran Werner, ordförande, Stockholm
Telefon: 0702-098144
E-post: goran.werner(@)wsp.com

Jonas Pettersson, vice ordförande, Västerås
Telefon: 0705-738713
E-post: jonas.pettersson(@)kadesjos.se

Tomas Fagergren, Brandskyddslaget, Stockholm
Johnny Ragazzo, Kraftringen, Lund
Lotta Bångens, EEF, Stockholm
Christian Johansson, Bengt Dahlgren, Göteborg
 

Valberedningen

Ordförande

Lars Kjellgren
Telefon: 0734-258102
E-post: lars.kjellgren(@)bengtdahlgren.se

Ledamöter

Karin Kullman, Göteborg

Hillevi Skötte, Göteborg

Gillis Wikander, Berg