Instruktioner till stipendieprisansökan i Energi- och Miljötekniska föreningens Stiftelser

Till dig som har för avsikt att skicka in ett artikelmanus till Energi- och Miljötekniska Föreningens Stiftelsers stipendiepris följer här viktig information.

Vem kan söka?
Den som är medlem i Energi- och Miljötekniska Föreningen (se www.energi-miljo.se för medlemskapsinformation) och som skickar in en teknikartikel om ett ämne som berör byggnaders inomhusmiljö, installationsteknik och energiteknik. Tävlingsbidragen kategoriseras och bedöms enligt de tre ansökningsklasserna (1) artikel baserad på examensarbete, (2) artikel baserad på forskningsprojekt, (3) övrig teknisk artikel.

Artiklarna ska vara baserade på ett arbete som slutförts under det senaste året räknat från sista ansökningsdatum.

För att delta i stipendiepristävlingen krävs att du som författare godkänner att din artikel kan komma att publiceras i tidningen Energi & Miljö. Kryssa i rutan på ansökningsformuläret. Energi & Miljö förbehåller sig rätten att avgöra vilka artiklar som publiceras i tidningen.

Vad ska din ansökan innehålla?
Din ansökan ska innehålla:
•ett fullständigt ifyllt och undertecknat ansökningsformulär
•en teknikartikel om ett ämne som berör inomhusmiljö, installationsteknik och energi i byggnader, omfattande ca 1500 ord utformad i enlighet med angiven artikelmall

Vart ska du skicka materialet?

Skicka ditt manus och bildfilerna till mark.kretz@energi-miljo.se och ange ”stipendieansökan” i mejlrubriken.

När ska du skicka ditt manus?

Du kan skicka in din ansökan när som helst under året fram till sista ansökningsdatum. Pris delas ut en gång om året samband med Energi och Miljötekniska Föreningens årsmöte

Kommersialism

Undvik onödigt angivande av produktspecifikationer och produkt/företagsnamn i teknikartikelmanus.

Om annan publicering

Den artikel du skickar inte får inte vara publicerad tidigare och inte heller vara inskickad till någon annan redaktion.

Bedömning

Inkomna ansökningar till stipendiepriset bedöms av en sakkunnig jury som utsetts av EMTFs ledning. Juryn gör sin bedömning av inkomna bidrag utifrån hur välskriven artikeln är, hur väl den följer gällande artikelmall, och den tekniska kvaliteten och originaliteten i artikeln.

Har du frågor angående stipendiepriset, kontakta Erika Siwertz: erika.siwertz@energi-miljo.se