Stipendier

Det finns idag fyra stiftelser knutna till Energi- och Miljötekniska Föreningen. Tre stiftelser, Energi- och Miljötekniska Föreningens Stödstiftelse, Plåtförädling och Anders Jönssons Donationsstiftelse och Hugo Theorells Donationsstiftelse samförvaltas och delar gemensamt ut stipendier varje år. Stipendiepriserna delas normalt ut en gång per år i de tre tävlingsklasserna

Skicka ditt bidrag till mark.kretz@energi-miljo.se innan den 22 april 2022!

  • Artikel baserad på examensarbete
  • Artikel baserad på forskningsprojekt
  • Övrig teknisk artikel

Antalet priser för varje tävlingsomgång bestäms av Energi- och Miljötekniska Föreningens stiftelsers styrelse. 

Ladda ner instruktioner, ansökningsformulär och mall här:

Den fjärde stiftelsen, Aron Kristofersons Forskningsstiftelse betalar ut stipendiepengar till gymnasier i Malmö och Göteborg med VVS-program. För mer information vänligen kontakta Mark Kretz (mark.kretz@energi-miljo.se).