Samarbetspartners

Fastighetsägarna är en intresse- och bransch-organisation för de privata fastighetsägarna.

EIO är bransch- och arbetsgivarorganisation för Sveriges el- och teknikföretag.

Isoleringsfirmornas förening, IF, är en branschförening för företagare inom isoleringsbranschen.

KYL är en opolitisk och oberoende branschorg-anisation för kylentreprenörer och serviceföretag.

Kyltekniska Föreningen är en ideell teknisk förening som arbetar för kyl- och värmepumpteknikens och därmed medlemmarnas utveckling.

Services Slussen är en marknadsplats på Internet för VVS-, Kyl-, Energi-, VA- och Inneklimatbranscherna.

Svenska Solskyddsförbundet är en branschorg-anisation för företag, verksamma som komp-onenttillverkare, grossister, producenter och detaljister inom solskyddsbranschen.

STD, som är en del av ALMEGA Tjänsteförbunden, är bransch- och arbetsgivarorganisationen för arkitekt-, teknikkonsult- och industrikonsultföretag.

Branschorganisationen Svensk Ventilation arbetar för ett bättre inneklimat. Medlemmarna är tillverkare eller installatörer av luftbehandlingssystem.

SVEP är en oberoende branschorganisation och den officiella informationskanalen för värmepumpar, till allmänheten, myndigheter, organisationer och beslutspåverkare i Sverige.

Sveriges Byggindustrier är en bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg-, anläggnings- och specialföretag.

VVS-Företagen organiserar företag inom VVS, kyla, industrirör och teknisk isolering.

Energi- och Miljötekniska Föreningen är initiativtagare och supporter till tävlingen Future City – tävlingen där skola och näringsliv möts och bygger framtidens stad. Tävlingen syftar till att öka skolungdomars intresse för teknik och samhällsbyggnad.