Injustering

Energi- och Miljötekniska Föreningen startade hösten 2011 en öppen diskussionsgrupp för injusteringsfrågor genom nätforumet LinkedIn. Den omvandlades 2017 till teknikgruppen Injustering vätskesystem – TGIV – som har till uppgift att främja kompetensutveckling, nätverksbyggande och informationsspridning området vätskeburna värmesystem. Gruppen är sammansatt av personer med gedigna kunskaper och erfarenheter inom arbetsområdet, t ex när det gäller metoder och tekniska lösningar för att förbättra fastighetsägarnas energiekonomi.

 

I gruppen ingår

Kjell-Åke Henriksson, JM

Lars Hansson, Bauer Water Technology

Mattias Ericsson, Värmex

Michael Nylund, IMI Hydronic Engineering AB

Niclas Schubert, Markaryds Metallarmatur

Roland Jonsson, WSP

Mark Kretz, Energi och Miljötekniska Föreningen