Oljeanvändningen i småhus fortsätter att minska

Användning av olja för uppvärmning och varmvatten i småhus fortsätter att minska. Det visar energistatistik för småhus 2008, enligt Energimyndigheten.

 

Statistiken för 2008 visar på en minskning med 21 procent jämfört med 2007 och med 75 procent under den senaste femårsperioden. Vanligast är fortfarande uppvärmning enbart med el, visar ny statistik från Energimyndigheten.  – Statistiken för småhus 2008 följer i stort de trender vi har sett under 2000-talet; olje- och elanvändning minskar, och fjärrvärme- och biobränsleanvändningen ökar, säger Linn Stengård, handläggare vid Energimyndigheten. Det vanligaste uppvärmningssättet i småhus är fortfarande uppvärmning enbart med el. Detta har drygt 42 procent av samtliga småhus i Sverige. I denna siffra inkluderas även småhus som värms med värmepumpar. Den ökning av värmepumpar som vi har sett tidigare år har nästan avstannat mellan de två senaste åren. En kombination av el och biobränsle är det näst vanligaste uppvärmningsalternativet i svenska småhus. Till biobränsle räknas ved, flis, spån och pellets.– Om trenden med minskad elanvändning och ökad biobränsleanvändning håller i sig kommer biobränsle att stå för lika stor del av energianvändningen som el inom ett par år, säger Linn Stengård. Antal småhus som används för permanentboende, inklusive småhus på lantbruksfastigheter, uppgick år 2008 till cirka 1,74 miljoner Syftet med energistatistiken för småhus är att ge information om bland annat uppvärmningssätt och energianvändning i permanentbebodda småhus och fritidshus. Resultatet baseras på en enkätundersökning som SCB genomför på uppdrag av Energimyndigheten. Undersökningen är frivillig och enkäterna skickas till cirka 6 800 småhusägare. Undersökningen har genomförts årligen sedan 1977.

Källa: Energimyndigheten

Publicerad 22 september 2009

På nytt jobb

Anna Cornander har utsetts till produktchef för hållbar fjärrvärme hos Eon, Malmö. Hon kommer från Rise.
Ann Wingård har utsetts till försäljningschef på Indoor Energy, Solna. Hon kommer från Coromatic.
Christopher Peralta har anställts som energicontroller hos Enstar AB, Stockholm. Han kommer från annan bransch. Abiel Tesfamhret har anställts som energikontroller. Han kommer från Knivsta kommunfastigheter och bostäder.
Daniel Serell har utnämnts till vd för Sandbäckens rör i Kalmar AB där han tidigare var projektledare.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.