Oklart rättsläge för energieffektiva byggnader

Stockholms stad har stoppat ett projekt som kan spara stora mängder energi i större fastighetsbestånd, ett så kallat EPC-projekt. Det råder idag osäkerhet på marknaden om rättsläget för denna typ av upphandling. I värsta fall kan marknaden för EPC helt försvinna.

EPC, Energy Performance Contracting, är en bra affärsmodell för att energieffektivisera ett större fastighetsbestånd. Den går ut på att framtida energibesparingar kan användas för att finansiera förbättringar i fastigheter som till exempel värme och ventilation, vatten, el och byggnadsskal.

Målet är lägre kostnader samtidigt som det ger minskad miljöbelastning. En entreprenör gör en analys av fastighetsbeståndet för att ta fram underlag för förändringar, besparningar, kostnader, utbildningsbehov och besparingsgaranti. Entreprenören genomför de överenskomna åtgärderna och utbildar driftpersonalen. I slutfasen följs åtgärderna upp och justeringar görs för att minst uppnå överenskommen besparing.

Miljöstyrningsrådet har gjort en juridisk vägledning för upphandling av EPC-projekt, och har kommit fram till att det är tillåtet att upphandla EPC-projekt enligt Lagen om offentlig upphandling.

– Marknadseffekterna av att Stockholm har stoppat sitt EPC-projekt kan bli mycket olyckliga. Energitjänster är en bra metod för att nå energieffektivisering. De har lyfts fram både i EU och i regeringens propositioner om energi och budget, säger handläggare Åke B Lindström på Energimyndigheten. 

I Sverige har EPC fått stort genomslag de senaste åren. Över 50 kommuner och landsting har använt detta affärskoncept för att snabbt uppnå den möjlighet till energieffektivisering som finns.  Örebro har satsat på energibesparing genom EPC i 600 byggnader, bland annat skolor, idrottsanläggningar, vårdboenden och kontorslokaler. Genom projektet avvecklas oljan helt och ersätts med värmepumpar och biobränslen. Kalkyler visar att koldioxidutsläppen från projektets fastigheter minskar med en tredjedel. Energimyndigheten och Miljöstyrningsrådet anser att tidigare rättsfall ger stöd för affärskonceptet och att det finns anledning att fortsätta arbetet med upphandlingar. Energimyndigheten ska genomföra en rättsutredning för att ytterligare belysa aktuella frågor, som ett led i myndighetens arbete med att stödja utvecklingen av marknaden för energitjänster. 

Källa: Energimyndigheten

Publicerad 8 december 2009

På nytt jobb

 Jeanna Nylander har utsetts till vd för Bengt Dahlgren Syd AB, Malmö. Hon kommer från Allbygg.
Anders Sjögren har utnämnts till vd för Bastec AB, Stockholm. Han var tidigare affärsområdeschef Produkter på företaget.
Victor Ahl har anställts som energi- och vvs-ingenjör hos Energija, Jonsered. Han kommer från Afry.
Marcus Sandlund har utnämnts till kommersiell direktör på Caverion. Han var tidigare affärsområdeschef för advisory business i företaget.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.