Frikyla | 5 dec 2023

Obegränsad frikyla från havet när metanol ska tillverkas

Liquid Wind är en Sundsvalls största industrisatsningar någonsin. Företaget ska tillverka e-metanol till sjöfart och frikyla kommer en spela en viktig roll för att möta det stora energibehov som krävs i tillverkningen.

Obegränsad frikyla från havet när metanol ska tillverkas
Liquid Wind ska tillverka e-metanol till sjöfarten. Denna process kommer att kräva riktigt stora mängder kyla, vilken ska tas från havet utanför anläggningen. Illustration: Sundsvall Energi.

E-metanolen kommer att tillverkas av grön vätgas som frmställts med el från förnybar elproduktion, och biogen koldioxid. I Sundsvall kommer den biogena koldioxiden från energibolagets kraftvärmeverk – Korstaverket – men också från en ny planerad biobränsleanläggning.

Planerna för projektet presenterades i juni förra året och byggstarten är tänkt att ske 2024. Anläggningen ska sedan tas i drift 2026.

För Sundsvall Energi innebär projektet både möjligheter och utmaningar gällande Liquid Winds kylbehov.

– Korstaverkets strategiska placering nära havet ger oss möjlighet att försörja processen med nästan obegränsade mängder frikyla, säger Bjarne Öberg, produktionschef på Sundsvall Energi.

Möjligheten att kunna leverera så här stora mängder frikyla är en fantastisk lösning som bidrar till att projektet är genomförbart på flera sätt

– Det gör att vi, till skillnad från många andra potentiella samarbetspartners för Liquid Wind, inte ser det stora kylbehovet som en försvårande faktor, säger han vidare.

Sundsvall Energi kommer att sälja kyla från en ny anläggning som bygger på frikyla från havet utanför Korstaverket. Det kylvattnet kommer att hämtas från 30–40 meters djup där bottenvattnet håller en relativt konstant temperatur på cirka 2–7 grader under hela året. Bottenvattnet leds till en pumpstation vid Sundsvalls hamn och pumpas sedan upp till fabriksområdet vid Korstaverket. På Korstaverket projekterar FVB en växlarstation som ska växla kylan till både Liquid Winds anläggning FlagshipTWO och Sundsvall Energi.

– Det finns en hel del tekniska utmaningar i detta projekt, inte minst det bräckta havsvattnet. Det är besvärligt för att det är väldigt korrosivt. Det är faktiskt mer korrosivt än saltvattnet på västkusten. Det innebär i praktiken att allt material i havskylasystemet – ledningar som komponenter – måste ha ett högt korrosionsmotstånd, förklarar Stefan Ellmin, regionchef på FVB Nord och den som leder projektet, där 13 personer från FVB är involverade.

Ytterligare en utmaning är storleken på detta system där man har sökt tillstånd för ett uttag av 12 000 kubikmeter kallt bottenvatten per timme, vilket placerar Sundsvall Energi som en av de största producenterna av fjärr/processkyla i Sverige.

– Möjligheten att kunna leverera så här stora mängder frikyla är en fantastisk lösning som bidrar till att projektet är genomförbart på flera sätt. Lösningen är extremt yteffektiv vilket är till stor fördel för oss som har en begränsad site att arbeta utifrån, säger Bjarne Öberg.

Det kommer även att bli viss överskottsvärme från processen, vilken förs över till fjärrvärmesystemet, när nätet kan ta emot det.

Källa: FVB

Publicerad 5 december 2023

På nytt jobb

Lars Pellmark har utsetts till specialist teknisk förvaltning hos Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Skandia fas­tigheter.
Bengt Bäckström har anställts som teknisk säljare på Hallströms verkstäder AB, Nälden. Han kommer från Fläktgroup.
 Sofie Bjurling har utnämnts till produktchef för varumärket Pneumatex hos IMI Hydronic Engineering AB. Hon var tidigare kundvårdsspecialist på företaget. Lena Särehag Bellwood har utsetts till produktchef för varumärkena TA och Heimeier. Hon kommer närmast från Protek där hon var projektledare.
 Deniz Kalkan har anställts som sprinklerkonstruktör hos Intec. Han har tidigare arbetat som vvs-konstruktör på Technoresolut och Sweco.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.