Oacceptabla läckage i foliesystem

Nya foliesystem för tätskikt i våtrum läcker oacceptabelt mycket. Det visar en ny rapport från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, som har gjort en funktionsprovning av fem system.

– De nya branschreglerna från Byggkeramikrådet, BKR, kräver att foliesystem används som tätskikt på träkonstruktioner i våtzon 1. Därför har vi provat om foliesystemen håller måttet, och det är väl tveksamt om de gör just nu, säger Anders Jansson, forskare och skadeutredare hos SP. Av de fem testade systemen, som är godkända av BKR, läckte alla på något ställe. Vanligast var läckage vid golvbrunnarna men det läckte även vid vinkeln mellan golv och vägg, vid vådskarvar och rörgenomföringar. Två av systemen läckte så mycket att provningen fick avbrytas.

Läckagen är inte acceptabla, anser SP. Ej monteringsfelEn slutsats av provningen är att det inte är monteringen som orsakat läckagen, utan att det främst verkar handla om systemfel. Det vill säga att leverantörerna anger fel metoder för tätning med folien. Utöver detta ökar risken för läckage om foliesystemen monteras slarvigt, eller om torkningstiden för gummimassa eller lim blir kort. Det gör att det finns mycket små eller inga säkerhetsmarginaler vid användning av dagens foliesystem.- Det är väl som med allt nytt – att det inte fungerar perfekt i början utan behöver förbättras efter hand. Men leverantörerna får ta tag i det här nu om de ska kunna sälja sina foliesystem i framtiden, säger Anders Jansson.

Anledningen till att branschen rekommenderar foliesystem är att det finns fördelar med dessa jämfört med vätskebaserade tätskiktssystem. Dessa består oftast av en tunnflytande lösning och en gummimassa som appliceras på platsen. Då är det svårt att veta i förväg hur tjockt tätskiktet blir och vilka egenskaper det får. Många fördelarFoliesystemen produceras i fabrik och levereras som rullar liknande tapetvåder som skarvas ihop på plats i våtrummet. Fördelen är att rullarna alltid levereras med rätt tjocklek och kända egenskaper vad gäller exempelvis deformationsupptagande förmåga, vattentäthet och ångtäthet. Det är lättare att kontrollera, men ger inte automatiskt ett fungerande tätskikt.- Man måste kunna skarva också! säger Anders Jansson.  SP:s provning visade att alla detaljer gick att få täta om rätt skarvningsteknik användes. Till exempel undveks läckage om både folie och brunnsmanschetter gick ner i golvbrunnen och monterades med klämringar. Brunnsmanschetterna limmades fast i underlaget eller i folien, och då var det viktigt att härda limmet på rätt sätt. 

Vid anslutning mellan golv och vägg fungerade det bäst om våderna lades med överlapp och mellanliggande lim eller vulkande membran. När gummimassa användes uppstod problem på vissa ställen, eftersom massan hade svårt att torka mellan två täta skikt. Risk för utebliven ersättning  Enligt statistik från Länsförsäkringar är tätskikt i våtrum orsak till 25 procent av de vattenskador som uppstår i svenska fastigheter. Försäkringsbolaget har också finansierat SP:s undersökning. Vad kan studien leda till för en försäkringstagare som drabbas av skador i sitt våtrum på grund av läckande foliesystem? – För att få ersättning ska en skada vara plötslig och oförutsedd, och i och med den här studien kan nog en sådan skada inte längre ses som oförutsedd. Det troligaste är att leverantören av systemet får ärendet i sitt knä, säger Gustav Holst, skadespecialist hos Länsförsäkringar.

Marie Granmar, Energi & Miljö nr 3/2011 sid 36

Publicerad 26 mars 2011

På nytt jobb

 Jeanna Nylander har utsetts till vd för Bengt Dahlgren Syd AB, Malmö. Hon kommer från Allbygg.
Anders Sjögren har utnämnts till vd för Bastec AB, Stockholm. Han var tidigare affärsområdeschef Produkter på företaget.
Victor Ahl har anställts som energi- och vvs-ingenjör hos Energija, Jonsered. Han kommer från Afry.
Marcus Sandlund har utnämnts till kommersiell direktör på Caverion. Han var tidigare affärsområdeschef för advisory business i företaget.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.