Nytt system ska spola legionella

Vid projekteringen av Himlabadet i Sundsvall lades åtskillig möda på att undvika den fruktade legionellabakterien. Bland annat ska ett aktivt system automatisk spola de flesta av byggnadens vattenuttag.

Legionellasäkerhet och energieffektivitet har varit i fokus vid projekteringen av teknikinstallationerna i det blivande äventyrsbadet i Sundsvall, ett uppdrag som Sweco haft ansvaret för.
– Så långt det är tekniskt och ekonomiskt rimligt, ska risken att bli utsatt för skadliga legionellabakterier i Himlabadet vara lägre än vad som är normalt i samhället, uppger Anders Lindblad vid Sweco i Sundsvall.

Bra isolering
 Legionellasäkringen består av dels ett passivt system och dels ett aktivt system. Den passiva delen handlar om genomarbetad utformning av rörsystemen där risker för stillastående vatten i möjligaste mån byggs bort och genom bra isolering på rörledningar.
– Bra isolering leder till att det kalla vattnet hålls kallt och det varma vattnet hålls varmt. Därigenom undviks de temperaturer då tillväxt av legionellabakterier kan ske, kommenterar Anders Lindblad.
Det aktiva systemet består av en automatisk spolning nattetid av i stort sett samtliga vattenuttag i byggnaden, för att minska risken för smittohärdar. Duschar och tvättställ spolas med 70-gradigt vatten.
– Här finns ett larmsystem med rörelsedetektorer, så att ingen kan smyga sig in och skadas vid hetvattenspolningen, berättar Anders Lindblad.

Badvatten i spolslangarna
För de vattenuttag som inte har automatiserad spolning utformas skötselinstruktioner så att urspolning sker varje dygn. Exempel på sådana uttag är spolposter utomhus.
Himlabadet förses med en omfattande rening av badvatten, i flera steg. Det är behandling med UV-ljus, mekanisk rening i sandfilter, klorering och behandling med svavelsyra/saltsyra.
För att minska behovet av kemikalier vid rengöring av badhallarna, använder man renat badvatten i spolslangarna.
– Badvatten är renare och har annan kemisk sammansättning än tappvarmvatten, förklarar Anders Lindblad.
Man har gjort åtskilligt för att hålla nere energianvändningen, en angelägen fråga då äventyrsbad är stora energislukare genom höga krav på ventilationen och många stora pumpar.
– För att minska energiåtgången för beredning av duschvatten återvinns värme från duscharnas spillvatten.

Endast fjärrvärme
Duscharna startar med närvarostyrning och har även tidsstyrning, för att hålla nere vattenåtgången. 
Även valet av energiform var en tung fråga:
– Minimering av elanvändningen har varit viktigt, då vi ville ha miljötänk. Därför har vi tills vidare avstått från värmeåtervinning via värmepumpar. Istället har vi fjärrvärme som enda värmekälla.

Björn Åslund
Energi & Miljö 2/2010
 

Publicerad 19 februari 2010

På nytt jobb

 Jeanna Nylander har utsetts till vd för Bengt Dahlgren Syd AB, Malmö. Hon kommer från Allbygg.
Anders Sjögren har utnämnts till vd för Bastec AB, Stockholm. Han var tidigare affärsområdeschef Produkter på företaget.
Victor Ahl har anställts som energi- och vvs-ingenjör hos Energija, Jonsered. Han kommer från Afry.
Marcus Sandlund har utnämnts till kommersiell direktör på Caverion. Han var tidigare affärsområdeschef för advisory business i företaget.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.