Nytt samarbete sparar energi i Uppsala

Uppsala universitet och Akademiska Hus – hyresgäst och hyresvärd – har kommit på ett nytt sätt att samarbeta för att minska energianvändningen. Projektet kommer både att ge miljövinster och spara pengar för båda parter.

Därför satsar Akademiska Hus tillsammans med universitetet på ta fram lämpliga åtgärder för energieffektivisering, och flera investeringsbeslut har redan tagits. Rent praktiskt innebär det att Akademiska Hus genomför åtgärder och universitetet betalar av kostnaden via ett hyres-tillägg. Ofta efterfrågas hur många år det dröjer innan universitetet går med plus, men här handlar det om åtgärder som är lönsamma redan första året.

– Mellan åren 2000 och 2006 lyckades vi minska energianvändningen i våra fastigheter med 10 procent, säger Ola Nilsson, fastighetschef på Akademiska Hus Uppsala. Det har vi gjort med egna åtgärder som fastighetsägare. Genom det här utökade samarbetet med universitetet kan vi komma ännu längre.

– Ett av våra miljömål är att minska energianvändningen i universitetets lokaler med 7,5 procent under de kommande fem åren, säger Karolina Andersson, miljösamordnare på Uppsala universitet. Det här utökade samarbetet hjälper oss att nå det målet, till förmån för både miljön och ekonomin.

Ett av de första projekten rör ventilationsstyrning i lektions- och föreläsningssalar på Ångströmlaboratoriet, där luftflödena efter åtgärderna kommer att kunna dras ned på en mycket lägre nivå på tider när salarna inte används. Räknat i dagens energipriser uppnås en besparing på 130 000 kr per år.

Samtidigt som energiprojektet på Ångströmlaboratoriet pågår arbetar Akademiska Hus med att ta fram förslag på fler projekt som sparar energi, värnar miljön och sänker lokalkostnaderna för universitetets institutioner.

I samarbetsgruppen sitter från Uppsala universitet Karolina Andersson, miljösamordnare och Lennart Ilke, byggnadschef. Från Akademiska Hus deltar Ola Nilsson och Thomas Stiernström, fastighetschefer samt Stefan Eneroth, energihandläggare.

Källa: Uppsala Universitet

Publicerad 30 april 2008

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.