Cirkularitet | 23 dec 2022

Nytt liv i gamla spritfabriken

Eslövs gamla spritfabrik håller på att byggas om till kontor och bostäder med ”industrikänsla”.

Nytt liv i gamla spritfabriken
Den 104 år gamla byggnaden i rött tegel ligger på Ystadsvägen i Eslövs södra delar, några hundra meter från järnvägsstationen och centrum. Illustration: Link Arkitekter

Under hösten har arbetet framför allt inriktats på undersökning och sanering av mark och byggnader.

David Karlsson,
projektchef på NCC. Foto: Privat

– Det är bland annat viktigt av arbetsmiljöskäl, men också för att vi ska kunna ta hand om avfallet på rätt sätt. Gamla industrimiljöer innebär speciella krav och förutsättningar, säger David Karlsson som är projektchef på NCC.

– Vi inventerar också vad det är för byggnadsmaterial som kan återbrukas.

Ombyggnaden genomförs som en totalentreprenad i samverkan. Beställare är kommunala Eslövs bostads AB (Ebo) och totalentreprenör är NCC.

Den 104 år gamla byggnaden i rött tegel ligger på Ystadsvägen i Eslövs södra delar, några hundra meter från järnvägsstationen och centrum.

Den uppfördes ursprungligen för mjölkpulvertillverkning. Men redan efter bara några år började man tillverka sprit i den och gjorde så fram till 1957 då AB Vin & Spritcentralen lade ner verksamheten. Sedan dess har byggnaderna använts till bland annat lager, mekanisk verkstad, bygghandel och svartklubb. 2005 spelades skräckfilmen ”Vem är du?” in i de då svårt förfallna husen. Tre år senare begärde Eslövs kommun rivningstillstånd av länsstyrelsen, men fick nej.

– Det växer träd inne i byggnaderna, berättar Kristina Forslund som är vd för Ebo som köpte fastigheten 2013.

Ombyggnadsprojektets totalbudget är på 407 miljoner kronor.

Den gamla spritfabriken är q-märkt, vilket innebär att den anses vara särskilt kulturhistoriskt värdefull och inte får förvanskas. Istället för att rivas byggs den därför om till moderna bostäder och kontor – med bibehållen industrikänsla.

De befintliga tegelfasaderna ska rustas upp och bevaras i så stor utsträckning som möjligt. I en del kommer det dock att tas upp nya fönster. Detta för att passa nya planlösningar och verksamheter. Bostäder och kontor kräver mer dagsljus än vad gamla industrier gör.

Arbetet omfattar ny- och ombyggnad av sju huskroppar. Ovanpå ett större garage under jord ska det byggas tre så kallade townhouse.

Anders Sätmark, Eslövs bostads AB. Foto: Daniel Pedersen

– Planavtrycken blir dock detsamma som tidigare. Det blir sammanlagt 55 lägenheter och drygt 1 300 kvadratmeter lokalyta. Vi ska själva ha kontor där, berättar Ebos projektledare Anders Sätmark.

– Lägenheterna blir på mellan ett och fyra rum och kök med en takhöjd på mellan 2,5 och 3,6 meter, förutom paradvåningen som blir en fyrarumslägenhet på 160 kvadratmeter. I den ska det vara öppet upp till taknocken, vilket innebär sju eller åtta meter.

Den röda tråden i projektet är återbruk och cirkularitet.

– Den rivning som trots allt måste ske ska göras med väldig stor försiktighet för att inte riskera att några delar rasar, säger NCC:s David Karlsson, och berättar att det tegel som tas ner ska återbrukas precis som bland annat gjutjärnsfönster, träbjälkar, trappor och pelare i gjutjärn.

Projektet bjuder på flera byggtekniska utmaningar, inte minst att bevara den befintliga fasaden samtidigt som bjälklagen avlägsnas och den nya grundläggningen säkras.

– I takt med att vi kommer allt längre in i projektet upptäcker vi om de idéer vi har fungerar och om huset beter sig som vi har trott. Vi lär få justera en del efter hand.

Vi tror att detta kommer att bli ett unikt boende som kan bredda inflyttningen till Eslöv.

Byggnaderna ska anslutas till fjärrvärmenätet.

– Det blir en gemensam undercentral för kvarteret och i princip ett FTX-aggregat per byggnad. Fläkt­rummen kommer i de flesta fall att ligga på de övre planen, berättar Anders Sätmark.

– Det ska installeras solceller på alla tak som det är möjligt och lämpligt att göra det på. Vi är dock inte klara med beräkningarna av hur mycket el panelerna väntas ge, men det kommer inte att täcka behovet av fastighetsel. Det ska även läggas ett nytt VA-system.

Det gamla industrispåret genom området ska bli ett gång- och cykelstråk.

– Det är populärt att bygga om gamla industrilokaler, men då ofta till butiker, restauranger, saluhallar eller kontor. Vi tror att detta kommer att bli ett unikt boende som kan bredda inflyttningen till Eslöv, säger vd Kristina Forslund.

– Lund, till exempel, ligger bara nio minuter bort med tåg.

Inflyttning väntas ske under 2024 och 2025.

Text: Mikael Bergling

Publicerad 23 december 2022

På nytt jobb

Jakob de Ron har anställts som energikonsult på FVB Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Property Partner.
Sebastian Franzke har anställts som teknisk säljare på projektservice hos Jeven AB, Gävle. Han kommer från Gävle kommun.
Rhode Östling har utsetts till gruppledare för vvs i Skåne hos Norconsult AB, Malmö. Hon kommer från WSP.
Christian Sjöström har anställts som drift-/servicetekniker hos Swegon Sverige i Malmö. Han kommer från Coor.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.