Vvs-teknik | 28 apr 2014

Nytt liv i gamla Klara

I centrala Stockholm har ombyggnaden av kvarteret Uggelborg påbörjats. Här introducerades en del av dagens vvs-teknik i Sverige. Den stora utmaningen nu är att sänka energianvändningen.

”Ner åt gränden såg han Klara sjö och klappbryggorna. Det såg nytt och hemlighetsfullt ut, men han var rädd för sjön. Han hade om de tysta vinterqvällarne hört nödrop af drunknande, som gått ner sig vid Kungsholmslandet. Detta inträffade rätt ofta. Man satt kring lampan i barnkammaren. — Tyst! sade någon af pigorna. Alla lyssnade. Långa, ihållande rop hördes. — Det är någon som drunknar, — sade en. Man lyssnade, tills det blef tyst. Och så följde en rad historier om drunknade.”

Så beskriver August Strindberg en del av sin barndom i mitten av 1800-talet, då han bodde i kvarteret Uggleborg i centrala Stockholm, i sin självbiografi Tjänstekvinnans son.

Idag finns inga bostäder kvar i kvarteret, endast kontor. Det är nog också mer sällsynt med nödrop från drunknande vid Kungsholmslandet, inte långt därifrån. Inte minst på grund av ljudet från trafiken i centrala Stockholm.

025

Inuti fastigheten finns flera vackra trapphus signerade arkitekt Ivar Tengbom. Foto: Ingar Lindholm

Den fastighet som i dag dominerar kvarteret Uggleborg ägs av Vasakronan, men har under sin historia haft ett antal ägare sedan den färdigställdes på 1930-talet. Huset var från början byggt som en kombinerad kontors- och industrilokal för den framväxande tryckeriindustrin. Det var oerhört modernt för sin tid, med egen ventilationsanläggning och egen värmeförsörjning (bland annat från en panna i vilken det eldades värdepappersmakulatur). Sedan 1970-talet har Försäkringskassan varit den största hyresgästen.

Modern standard Fastigheten ägs sedan 2008 av Vasakronan, som köpte den av Statens fastighetsverk. I ett kommande ombyggnadsprojekt ska de 35 000 kvadratmetrarna, varav 28 000 kvadratmeter kontorsyta, byggas om till modern standard. Det blir en av de största ombyggnaderna för Vasakronan och beräknad investering uppgår till cirka en miljard kronor. I samband med ombyggnaden använder Vasakronan det modernare namnet Klara C för byggnaden istället för kvartersnamnet Uggleborg 12.

I och med ombyggnaden får fasaden en ny grön färg och plats för neonskyltar, precis som förr, men i modern stil. Neonskyltarna – som fanns på fasaden sedan 1930-talet – togs bort i samband med en ombyggnad på 1970-talet då Esselteföretagen flyttade ut från fastigheten och Försäkringskassan flyttade in. Efter ombyggnaden kommer den ursprungliga huvudentrén på Vasagatan 16 åter att tas i bruk.

Merparten av ytan i Klara C, cirka 28 000 kvadratmeter, blir kontor runt ljusgårdar med mycket glas. De övre våningsplanen har egna terrasser ut mot Vasagatan, med utsikt mot Riddarfjärden och Södermalm. Högst upp byggs en gemensam takterrass för samtliga hyresgäster. Huset får även restaurang, konferenscentrum samt nya butiker i gatuplan.

Energianvändning Den stora utmaningen är att sänka energianvändningen. Eftersom fastigheten är kulturhistoriskt klassad ska fasaden återställas till ursprungligt skick. Detta innebär att tilläggsisolering endast kan ske invändigt. De andra fasaderna kan tilläggsisoleras på utsidan. När det gäller fönster mot Vasagatan pågår också arbete att försöka hitta sådana som liknar originalfönstren, som byttes ut vid ombyggnaden för 40 år sedan. Dessa fönster måste också uppfylla Vasakronans energikrav.

Inför den nya ombyggnaden har Vasakronan tillsammans med totalentreprenören Skanska arbetat fram hur man ska kunna uppnå de önskade energimålen, att fastigheten bara ska använda 55 kWh/kvm och år. Arbetet på plats har precis inletts med rivning, och alla underentreprenörer är än så länge inte utsedda.

 

Tomma lokaler Att gå omkring i dessa utrymda lokaler är fascinerande. Man kan tänka sig Försäkringskassans tjänstemän pila omkring med ärenden som måste avgöras, och pengar som ska utbetalas till försärkringstagare.

Som ciceron visar Vasakronans projektledare för Klara C, Pia Lundgren, och företagets energispecialist, Lennart Lifvenhjelm, runt i huset.

Enligt Lundgren har Vasakronan valt att teckna ett energiavtal enligt Sveby med Skanska.

– Vi har valt att inte använda Svebymodellen rakt av, utan endast för oss tillämpliga delar, då det är första gången vi använder Sveby. Vasakronan gjorde en IDA-beräkning och Skanska gjorde sin egen. Sedan arbetade vi tillsammans med dessa två beräkningar tills vi hittade en modell vi båda kunde vara bekväma med. Det gällde ju att vara överens om vilka indata vi ska använda och vad vi ska mäta och följa upp.

 

Installationer De kylmaskiner och ventilationsaggregat som finns i källaren ska delvis skrotas på grund av att de är uttjänta, men en kylmaskin ska flyttas till en annan fastighet där den ska få fortsätta att tjäna. I Klara C blir det nya kylmaskiner. De befintliga kylmedelskylarna på taket ska renoveras för att kunna fortsätta att användas.

Enligt Lennart Lifvenhjelm, energiansvarig hos Vasakronan, ingick i de första beräkningarna att undersöka vilka energilösningar man skulle satsa på: olika kombinationer med fjärrvärme och kyla, eller att anlägga en borrhålsanläggning för värme och kyla. Det sistnämnda förkastades enligt Lifvenhjelm snabbt, eftersom marken under huset är att betrakta som ett ”råttbo” i form av en mängd tunnlar och installationer. Även tunnelbanan finns i direkt närhet. Valet föll till slut på en kombinerad lösning med kylmaskiner, frikyla och fjärrvärme.

– I Klara C vill vi satsa på enkla tekniklösningar som håller över tid, säger Lennart Lifvenhjelm.

 

Inte full VAV Han berätta att man till exempel valt en enklare version av VAV, eller mer korrekt ett CAV, där de centrala luftflödena både tid- och utetemperaturkompenseras. När det gäller de tekniska kraven strävar man efter att följa de rekommendationer som tagits fram via Beställargruppen Lokaler (BELOK). I dessa anges bland annat vilka SFP-tal och temperaturverkningsgrader för återvinning som ska gälla. I skrivande stund pågår detaljprojektering för ventilationssystemen.

Tidigare har till- och frånluft skötts via två fläktrum – ett i den södra och ett i den norra delen. Installationerna var platsbyggda med frånluftskammare, blandningskammare, förbehandlingskammare med filterbank, värme- och kylbatterier och tryckkammare med värmebatterier för respektive betjäningsområde. Det fanns också system för återluft, vilket ska tas bort. All gammal ventilationsutrustning ska ersättas med nya ventilationsaggregat med värmeåtervinning som ersätter återluftssystemet.

 

Mark Kretz, Energi & Miljö nr 4/2014 sidan 14-17.

FAKTA:  Uggleborgs historia

  • De första husen i kvarteret Uggleborg, som ligger mitt emot Centralstationen i Stockholm, totalförstördes under en brand i mitten av 1700-talet. Husen som byggdes därefter blev stenhus, varav ett hus var det hus där den unge Strindberg med familj flyttade in
  • I slutet av 1920-talet beslöt Aktiebolaget Sveriges Litorgrafiska tryckerier (Esselte) att bygga ett centraltryckeri för alla de grafiska företag som ingick i tryckeriet. Det blev en för den tiden ytterst modern byggnad i kvarteret Uggleborg, ritad av Ivar Tengbom. Huset, som omfattar nästan hela kvarteret, uppfördes i flera etapper. Den fösta var färdig 1931 och den sista tre år senare.
  • Till huset flyttade flera av Esselteföretagen, vars neonskyltar lyste upp stockholmsnatten. I huset arbetade, när alla var inflyttade, 3 000 personer. 40 år senare, i början av 1970-talet, såldes huset till Försäkringskassan, som lät bygga om Uggleborg till enbart kontorsbyggnad. Det var den dittillsvarande största ombyggnaden i Stockholm. I år, ytterligare 40 år senare, ska huset byggas om ännu en gång, eftersom Försäkringskassan flyttat ut och fastigheten är i behov av renovering.

 

FAKTA: Klart om två år

Beräknad energianvändning: 55 kWh/m², år

Beställare och byggherre: Vasakronan

Byggentreprenör: Skanska

VVS-konsult: Bengt Dahlgren

Färdigställande: 2016.

 

Publicerad 28 april 2014

På nytt jobb

 Jeanna Nylander har utsetts till vd för Bengt Dahlgren Syd AB, Malmö. Hon kommer från Allbygg.
Anders Sjögren har utnämnts till vd för Bastec AB, Stockholm. Han var tidigare affärsområdeschef Produkter på företaget.
Victor Ahl har anställts som energi- och vvs-ingenjör hos Energija, Jonsered. Han kommer från Afry.
Marcus Sandlund har utnämnts till kommersiell direktör på Caverion. Han var tidigare affärsområdeschef för advisory business i företaget.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.