TEMA: VÄRME | 27 sep 2018

Nytt grepp för absorptionskyla

Nytt grepp för absorptionskyla
FOTO: MO PER PERSSON

Sundsvall Energi säljer kyla, utan att bygga ett separat distributionsnät för fjärrkyla. Lagom till sommaren installerades en fjärrvärmedriven absorptionskylmaskin i en enskild fastighet – den första i Sverige. Samtidigt fattade Falu Energi & Vatten beslut om att inte ha absorptionskylanläggningar ute i nätet – framför allt på grund av höga returtemperaturer.

Absorptionskyla drivs av värme, oftast fjärrvärme. Det brukar vara stora anläggningar, som distribuerar kyla över ett större fjärrkylanät. I Sundsvall har dock en mindre absorptionskylmaskin installerats i en enskild fastighet. Det är första gången det sker i landet. Sundsvall Energi har sedan tidigare avtal med ett 40-tal fastigheter, som förses med kyla via tappkallvatten. Sundsvall har goda tillgångar på vatten, men den möjligheten har stängts.
– Vi får inte bygga ut det alternativet längre och började för flera år sedan att se oss om efter andra lösningar, berättar Lars Osseén, produktansvarig värme och kyla. Men att bygga ett traditionellt fjärrkylanät har ansetts vara orimligt dyrt. – Det skulle handla om väldigt höga investeringskostnader och vi kanske inte ens skulle kunna komma fram överallt i staden, konstaterar Lars Osseén, som fick i uppdrag att ta fram en pilot för en liten fjärrvärmedriven absorptionsanläggning, som ska försörja en fastighet med kyla.

Energibolagets partner blev fastighetsbolaget Peritas, som gärna ville vara med och testa en ny anläggning för komfortkyla. Valet föll på en fastighet som ligger i utkanten av staden. Det handlar om ett företagshotell, som består till fifty-fifty av kontor och lager. – Vi hittade en japansk leverantör, Yazaki, vars minsta maskin är på 25 kW kyleffekt. Den passade alldeles utmärkt i den här byggnaden. Den är inte större än två kylskåp och får ledigt plats i teknikutrymmet för undercentralen, säger Lars Osseén, som är mycket nöjd med lösningen. – Absorptionskylmaskinen har endast en rörlig del, en cirkulationspump, varför det inte blir några vibrationer. Därmed kan man placera maskinen på vilken våning som helst, där man har ett driftutrymme. 

Sundsvall Energi distribuerar värme och el från det avfallseldade kraftvärmeverket och spillvärme från stadens industrier. Dessa anläggningar är i drift året runt. Att kunna leverera kyla sommartid är ett sätt att göra affär av en del av stora mängder värme som annars bara kyls bort. Så varför har man då inte redan tidigare använt den här lösningen med små, fastighetsnära maskiner, som är vanliga på andra håll i världen? – Det är små anläggningar och tekniken har hittills varit lite för dyr. Nu ser vi att elpriserna sakta har börjat att stiga och det är en parameter som gynnar mindre absorptionskylmaskiner, säger Lars Osseén. – Dessutom har tekniken utvecklats och maskinernas krav på hög drifttemperatur har sänkts, vilket ger lite bättre förutsättningar sommartid, då vi normalt sänker temperaturkurvan på nätet. Den aktuella maskinen behöver 85 grader för 100 procents effekt. Vi fick höja framledningstemperaturen med 15 grader under denna sommar. För energibolaget är det en ekonomisk avvägning var de optimala temperaturerna bör ligga på framledning, såväl som på returen.
– Avkylningsgraden i dessa maskiner är i dagsläget mindre bra, men tekniken utvecklas och maskinerna blir effektivare, säger Lars Osseén. – I det här fallet var det en enskild fastighet, men man kan också tänka sig ett köpcenter, där en stor anläggning förser hela centrumet med komfortkyla. 

FOTO: LARS OSSEÉN

Det är oklart vilken kostnaden blir för den småskaliga, fjärrvärmedrivna absorptionskyltekniken. Det är en pilot och inget marknadsmässigt pris har satts. Lars Osseén menar emellertid att det nu öppnas ett fönster för det här alternativet: – F-gasförordningen gör att det bara blir dyrare och dyrare att använda konventionella kylmaskiner. Många fastighetsägare kommer troligen att se sig om efter andra lösningar. Dessutom kan elen bli dyrare i samband med att det blir ett ökat behov av elkraft i samhället. Samtidigt har vi ett överskott på värme, som för oss bara är en kostnad att fläkta bort. Då är det här en möjlighet. Sundsvall Energi har sina motiv för att testa småskaliga absorptionskylmaskiner ute i nätet. Samtidigt har Falu Energi & Vatten nyligen fattat beslut om att inte ha någon sådan lösning. – Om vi i framtiden får en kraftigt ökad efterfrågan på kyla, kommer vi snarare att skaffa ännu en central absorptionskylmaskin, säger Daniel Widman, driftchef för fjärrvärme och fjärrkyla i Falun.

Läs hela artikeln i nr 9 av Energi & Miljö!

Text: Maria Åslund

Publicerad 27 september 2018

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.