Nya Nationalmuseum

Nya Nationalmuseum

Renoveringen av Nationalmuseum i Stockholm ska göra innemiljön bättre för både människor och konst. Centralt i upprustningen blir det nya klimatsystemet.

Mer än 5 000 kubikmeter utrymme behövs för alla nya installationer som ska ge Nationalmuseum nytt, bättre inneklimat. Temperatur och relativ luftfuktighet på rätt nivå är viktigt i ett museum som ska härbärgera konst från när och fjärran. Även personal och besökare ska förstås må bra.

– Kraven på inomhusklimatet är de tuffaste vi har arbetat med. Det som gör detta oerhört svårt är att installationerna samtidigt inte alls får synas, berättar Tomas Engdahl, ansvarig konstruktör hos Bengt Dahlgren.

En hel del jobb har redan gjorts för att bereda plats för all ny teknik. Till exempel har gamla trappor och förrådsytor som inte längre behövs tagits bort, vilket öppnar naturliga schakt som finns i huset från 1860-talet. Golven på de två innergårdarna kommer att höjas upp, för att ge plats för de nya fläktrummen. Samtidigt skapas nya ytor för besökarna i entréplanet.

– Huset är gammalt så det finns förstås begränsningar, men vi arbetar i nära samarbete med arkitekterna och de ansvariga för museet för att finna de bästa lösningarna. Målet är att i så hög grad som möjligt följa de tankar som ursprungsarkitekten Friedrich August Stüler hade, säger Tomas Engdahl.

Några av de mest krävande åtgärderna blir på plan 4 och 6, där varje utställningssal ska gå att klimatisera separat, med ett eget aggregat. Tidigare fanns ingen klimatisering alls på plan 4, så efter renoveringen öppnas ett helt nytt våningsplan med möjlighet att visa konst från hela världen.

– Man kommer att kunna visa mycket mer konst än tidigare och ta emot fler besökare. Det blir en rejäl uppryckning, säger Tomas Engdahl.

På plan 4 har specialdon och sprinkler installerats i takrosetterna från 1866. För att tilluften från donen varken ska orsaka drag, blåsa på tak- och väggmålningar eller störa sprinklerfunktionen har Tomas Engdahl och hans kollegor gjort CFD-modelleringar.

Museets installationer ska övervakas och styras via ett överordnat styrsystem, som har fyra till fem olika scenarier för inneklimatet. Temperaturkravet ligger oftast mellan 20 och 22 °C, och det högsta kravet för luftfuktighet är 50 procent (+/- 5 procent). När luften är torr på vintern kan ånga behöva tillföras, och när luften är fuktig på sommaren krävs avfuktning.

Alla system, inklusive belysning, blir behovsstyrda utifrån exempelvis antal besökare, koldioxidhalt, utetemperatur och luftfuktighet.

– Egentligen är det bara matematik och inget som någon kommer att märka. Det ska vara enkelt – som att klicka på ikoner på en iPad, säger Tomas Engdahl.

Marie Granmar, Energi & Miljö nr 8/2014 sidan 24

 

 

 

Fakta

Modernt museum

Regeringen har gett Statens fastighetsverk, SFV, i uppdrag att modernisera Nationalmuseum i Stockholm. Arbetet ska vara klart 2017
I arbetet ingår bland annat:

  • Isolering av taket
  • Ny solavskärmning
  • Nytt system för luftbehandling
  • Kyla som hämtas från en helt ny central för sjökyla.
Publicerad 1 september 2014

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.