Nya lösningar kan minska vattenskador i fastigheter

Varje år inträffar cirka 6 000 skador efter översvämningar i källare som orsakas av baktryck i avloppssystem. Många skador kan undvikas med hjälp av tekniska lösningar och större kunskap. Det konstaterar IVL Svenska Miljöinstitutet i en ny rapport som
tagits fram i samarbete med Svensk Försäkring.


 
Klimatförändringarna medför en ökad nederbörd. Det blir allt vanligare med häftiga skyfall. Sommaren 2011 föll till exempel 110 mm regn på en och en halv timme över Köpenhamn. Försäkringsbolagens skadekostnader uppgick till närmare 6 miljarder kronor. När kraftiga skyfall inträffar över städer når ofta avloppsnäten sitt kapacitetstak. Detta kan leda till att avloppsvatten tränger in i fastigheter vilket orsakar baktrycksskador.

– Det finns flera tekniska lösningar, som under lång tid använts i andra länder, men kunskapen om dem och spridningen i Sverige är mycket begränsad, säger Mikael Olshammar på IVL Svenska Miljöinstitutet. 

I första hand handlar det om att vidta åtgärder för att minimera riskerna för bakvatten genom hållbar dagvattenhantering, men olika bakvattenskydd kan vara en kostnadseffektiv lösning för att skydda utsatta fastigheter. De lösningar som utvärderas i rapporten är backventiler och uppfordringsanläggningar (pumpsystem).  Försäkringsbranschen uppskattar att cirka 80 procent av de väderrelaterade översvämningsskadorna orsakas av baktryck. Det rör sig om cirka 6 000 skador per år till en kostnad av cirka 300 miljoner kronor. IVL Svenska Miljöinstitutet har på uppdrag av Svensk Försäkring undersökt vilka lösningar som finns för att undvika bakvattenskador i byggnader. I rapporten finns information till fastighetsägare, kommuner,  VA-huvudmän och andra intressenter.   

– Att få sin källare fylld med avloppsvatten är olustigt och dyrt. Detta problem ökar i takt med klimatförändringarna. Förutom den vägledning som rapporten ger bör kommunerna ta ett större ansvar för att identifiera och åtgärda områden med
förhöjd risk för baktrycksskador samt informera utsatta fastighetsägare om vilka skyddsåtgärder som står till buds, säger Staffan Moberg på Svensk Försäkring.
Rapporten Vattenskador orsakade av baktryck i avloppssystemet – erfarenheter, regler, hantering och tekniska lösningar kan laddas ner från IVL:s hemsida: http://www.ivl.se/5.5c577972135ee95b56380001173.html 

Källa: IVL Svenska Miljöinstitutet

Publicerad 28 mars 2012

På nytt jobb

Jakob de Ron har anställts som energikonsult på FVB Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Property Partner.
Sebastian Franzke har anställts som teknisk säljare på projektservice hos Jeven AB, Gävle. Han kommer från Gävle kommun.
Rhode Östling har utsetts till gruppledare för vvs i Skåne hos Norconsult AB, Malmö. Hon kommer från WSP.
Christian Sjöström har anställts som drift-/servicetekniker hos Swegon Sverige i Malmö. Han kommer från Coor.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.