Nya ekodesignkrav från nyår

Från årsskiftet börjar ny märkning och nya krav på energieffektivitet att gälla för luftkonditionering och luft-luftvärmepumpar, fläktar, cirkulationspumpar och vattenpumpar.EU  Mest påtagligt för konsumenten blir troligtvis de nya kraven på märkning av luftkonditionering och luft-luftvärmepumpar (Lot 10). Från 1 januari blir det obligatoriskt att ha en märkning upp till nivå A av produkten. Märkningen ska även innehålla en Europakarta som visar COP (Coefficient of Performance), alltså förhållandet mellan tillförd drivenergi och utvunnen värmeenergi, i ett visst klimat. Den klimatjusterade värmefaktorn COP kallas SCOP (Seasonal COP) och beräknas som ett genomsnitt över hela året.

Kartan är indelad i tre zoner och till att börja med blir det bara obligatoriskt att ange värdet i den mittersta zonen. Den markeras med grönt och sträcker sig från norra Storbritannien via Beneluxländerna, norra Frankrike och Italien till Grekland. Kontrollort är Strasbourg. För produkter som säljs i Norden är det intressantare att ange SCOP för det kallare klimatet, men det finns inget krav på det.
– Vi vill gärna att produkter som säljs i Sverige har information för det kalla klimatet, men vi kan inte kräva det eftersom märkningen ska vara densamma i hela EU, sade Energimyndighetens handläggare Carlos Lopes under en presentation av de nya reglerna.

Märkningen för kyla, kallad SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio), indelas inte i klimatzoner.

Marie Granmar, Energi & Miljö nr 12/12 sidan 9

 

 • NOTISER:

  Stopp för ineffektiva luft-/luftvärmepumpar
  Energikrav  Utöver märkningen blir det nya ekodesignkrav på vissa luftkonditioneringsprodukter och luft-luftvärmepumpar från nyår. Det handlar om aggregat med en effekt under 12 kilowatt. För att få fortsätta säljas måste SCOP-värdet vara lägst 3,4. Det motsvarar en nivå A i märkningen. Det blir också nya krav på energieffektivitet i fläktar. Effektiviteten beräknas utifrån ett detaljerat flödesschema och beror bland annat av vilken typ av fläkt det är.
  MG

  Nya krav på pumpar
  Pumpkrav  För cirkulationspumpar, som bland annat används i vattenburna värmesystem, gäller från 1 januari att indexet EEI (Energy Efficiency Index) ska vara mindre än 0,27. Uppgiften om EEI ska finnas både på produkten och på förpackningen. Det gäller pumpar med en uteffekt mellan 1 och 2 500 watt. Många produkter har redan EEI mindre än 0,20, enligt organisationen Europump. Det nya ekodesignkravet kommer att göra den nuvarande, frivilliga märkningen av cirkulationspumpar tandlös, eftersom bästa klassen (A) kräver EEI mindre än 0,40.
  För vattenpumpar (Lot 11) börjar ett informationskrav att gälla från nyår för minimum efficiency index (MEI). Till att börja med ska MEI vara 0,1. Från januari 2015 ska index vara 0,4.
  MG

Publicerad 17 december 2012

På nytt jobb

Fredrik Aspe partner på Ebab, har axlat rollen som  vd för Ebab i Stockholm.
Pär Snickar har utsetts till nyckelkundsansvarig för Ouman AB, Göteborg. Han kommer från Regin.
Peter Nöjd har anställts som teknisk säljare på Voltair AB:s Stockholmskontor. Han kommer från Bevent Rasch.
Christian Björkman har utnämnts till försäljningschef för Hansgrohe AB. Han var tidigare projektledare på företaget.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.