AMA | 11 maj 2022

Nya AMA VVS och Kyla 22 är klar

Nyligen släpptes en uppdaterad utgåva av AMA VVS & Kyla. De fem största förändringarna i AMA VVS & Kyla 22 berör kontroll, injustering, rensluckor, värmebärare samt styr och övervakning.

Nya AMA VVS och Kyla 22 är klar
Nu finns en uppdaterad utgåva av AMA VVS & Kyla.

AMA VVS & Kyla 22 är en revidering av AMA VVS & Kyl 19 och är avsedd som underlag när tekniska beskrivningar för vvs- och kyltekniska arbeten ska upprättas och som referens när arbetet senare ska utföras på arbetsplatsen.

I utgåvan finns uppdateringar och förändringar på områden som användare upplevt oklara, där det finns ny branschpraxis och där teknikutvecklingen tagit större språng. Det handlar om tydligare gränsdragning mellan styr, el och vvs, problem med korrosion och vätskekvalitet i slutna vätskesystem, injustering av vätskesystem, omfattning och placering av rensluckor i ventilationssystem samt vikten av avtalad kontroll. Ett stort fokus lagts på resultatet i ett projekt. Mycket kretsar kring Y-kapitlet som handlar om kontroll och överlämning.

– Det råder ofta oenighet om hur kontroller ska vara dokumenterade. För att förbättra detta har vi förtydligat den avtalade kontrollen. Begreppet egenkontroll har tagits bort för att undvika förväxling med företagets kvalitetsledningssystem, säger Jan Fredriksson, AMA-redaktör på Svensk Byggtjänst som varit en av projektledarna kring AMA 22.

I övrigt är referenser till litteratur och standarder uppdaterade, rådstexter kompletterade och förtydligade och innehållet som helhet aktualiserat. Tanken är att medvetenheten ska öka hos beställare, projektörer och entreprenörer. Det ska bli lättare att prissätta, veta vad som ska göras och slutligen avgöra om avtalade krav är uppfyllda. Kvaliteten på utförda arbeten ska helt enkelt bli bättre.

Källa: Svensk Byggtjänst

Publicerad 11 maj 2022

På nytt jobb

André Andersson har anställts som serviceingenjör på Lindinvent AB, Lund. Han kommer från NCC Sverige.
Håkan Askemar har anställts som säljande regionsutvecklare hos Bevent Rasch AB med placering i Stockholm. Han kommer från Ekovent.
Christian Persson har anställts som servicetekniker på Samsung AirCon i Stockholm.
André Stridh har utnämnts till vd för Umia i Ystad.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.