TEMA: STORA LEGIONELLADAGEN | 23 feb 2023

Ny teknik ska stoppa utbrott

Svenska fastighetsägare borde agera mer proaktivt för att förebygga legionella. Det menar Erik Wåhlin och Kevin Siu som ligger bakom en ny typ av detekteringsutrustning, speciellt utformad för proaktiva insatser.

Ny teknik ska stoppa utbrott
Tekniken som Hydro Diagnostics utvecklat grundar sig i bioprocessvärlden, men har översatts och gjorts tillämpningsbar för vattensystem. Illustration: Hydro Diagnostics

Det var när Erik Wåhlin och Kevin Siu fick klart för sig på vilket sätt många svenska bostadsrättsföreningar agerar för att förebygga legionella­utbrott som deras affärsidé föddes.

Erik Wåhlin, Hydro Diagnostics. Foto: Privat

– Vi fick exempelvis kontakt med en bostadsrättsförening som mätte temperaturen i vvc:n en gång per år och förstod då att det är en bristfällig proaktiv kontroll i flertalet bostadsrättsföreningar. Det var då vi insåg att här borde man kunna göra mycket mera, säger Erik Wåhlin.

Han har en bakgrund som entreprenör inom IT medan kollegan Kevin Siu har sin bakgrund inom bioteknik med inriktning på bioprocesser och diagnostik. Tekniken som Hydro Diagnostics utvecklar är således tagen från bioprocessvärlden, men har översatts och har gjorts tillämpningsbar för vattensystem. De hörde av sig till både Folkhälsomyndigheten och Boverket för att ta reda på vilka produkter som fanns på marknaden för att fastighetsägare på ett enkelt sätt ska kunna förebygga utbrott av legionella.

– Vi fick till svar att det inte fanns någon sådan utrustning, berättar Erik Wåhlin.

Att jobba förebyggande är avgörande när det gäller legionella.

Med sina samlade kunskaper hade de snabbt en lösning framme på papper och började direkt att skissa på en slutprodukt. Utrustningen byggs på utanpå befintligt system och bygger på beprövade komponenter.

Systemet består av en sensor som placeras på vvc-röret och läser av temperaturen. Om temperaturen blir för låg skickas ett meddelande till en app på användarens telefon som då får möjligheten att utföra ett legionellatest. Produkten möjliggör direkta legionellatest då vattnet som flödar genom vvc-röret leds genom ett filter och eventuella legionellabakterier fångas upp och ackumuleras i filterfibrerna.

Kevin Siu, Hydro Diagnostics. Foto: Privat

Det bakteriefria vattnet passerar filtret och dirigeras via en trevägsventil till en golvbrunn. Därefter pumpas buffert i motsatt riktning genom filtret för att återuppsamla bakterierna för att slutligen ledas till ett provkärl. För att fastighetsägaren enkelt ska kunna avläsa om det finns legionellabakterier i vattnet droppas buffert innehållande bakterier från provkärlet ner på en provruta och ger ett snabbt resultat.

– Att jobba förebyggande är avgörande när det gäller legionella. Har man koll på viktiga parametrar såsom temperatur och tar regelbundna tester kan man agera i tid och förhindra ett utbrott, säger Erik Wåhlin.

Systemet ska nu testas i labbmiljö före försäljningsstart som är beräknad till tredje kvartalet i år. Legionella är första steget, men Erik Wåhlin ser stor potential i tekniken och menar att den skulle kunna användas för att upptäcka andra typer av bakterier, kemikalier eller radon exempelvis.

Förutom detektorsystemet jobbar Hydro Diagnostics även med att sälja filter till duschmunstycken som fångar upp bakterierna och ser till att de inte sprids till den som duschar.

– Vi tänker oss att det framförallt bör användas på äldreboenden och sjukhus, där det finns sjuka och sköra människor och där legionärssjukan kan vara en stor hälso­fara. Med ett filter kan man markant minska risken att bakterierna sprids och personalen behöver inte lägga tid på att spola en lång stund innan patienten ska duscha för att vara på den säkra sidan – samtidigt som man också sparar vatten, säger han.

Hydro Diagnostics blev inbjudna att presentera sin teknik på Stora legionelladagen.

– Det blev tydligt att mycket av det som det pratades om är precis det som vi jobbar med, säger Erik Wåhlin.

Publicerad 23 februari 2023

På nytt jobb

Lars Pellmark har utsetts till specialist teknisk förvaltning hos Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Skandia fas­tigheter.
Bengt Bäckström har anställts som teknisk säljare på Hallströms verkstäder AB, Nälden. Han kommer från Fläktgroup.
 Sofie Bjurling har utnämnts till produktchef för varumärket Pneumatex hos IMI Hydronic Engineering AB. Hon var tidigare kundvårdsspecialist på företaget. Lena Särehag Bellwood har utsetts till produktchef för varumärkena TA och Heimeier. Hon kommer närmast från Protek där hon var projektledare.
 Deniz Kalkan har anställts som sprinklerkonstruktör hos Intec. Han har tidigare arbetat som vvs-konstruktör på Technoresolut och Sweco.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.