Tema skolor | 19 aug 2020

Ny skola i Sala…

Ny skola i Sala…

Trä har under senare år seglat upp som ett alternativ till betong till stommarna i större byggnader. Vallaskolan i Sala är ett aktuellt exempel. Där valdes trä, med tanke på både miljö och kostnad.

För eleverna i årskurs f–6 slogs dörrarna upp till en helt ny och fräsch skolbyggnad, när höstterminen startade nyligen.

Skolan har fått en tegelfasad som harmonierar väl med omgivningen. Det gäller inte minst med den gamla delen av Vallaskolan – som byggdes 1901 och som för tankarna till ett herresäte, snarare än en grundskola.

–Under 50-talet byggdes skolan ut med en flygel. Den byggnaden hade dålig energiprestanda och ventilationen kunde ha varit bättre, berättar Patrik Lilja, platschef för Byggpartner i Dalarna AB, som svarat för nybyggnaden i form av ett partneringprojekt.

– Till en början diskuterades att byta ut installationerna och åtgärda klimatskalet, men det skulle bli så kostsamt att det var långsiktigt bättre att bygga en helt ny skola.

Sala kommun vill satsa på gröna lösningar och därför kom trästomme på tal. Inledningsvis räknades det också på att bygga med en konventionell betongstomme. Livscykelanalyserna visade dock att trästommen ger ett bättre ekonomiskt utfall, beroende på lägre kostnader för underhåll. Detta trots att en träbyggnad ger extra kostnader i form av helsprinkling.

Byggnaden värms upp med vattenburen fjärrvärme, via radiatorer. I entrédelarna, där det är högt i tak, är det golvvärme.

– Vi hade en diskussion om det skulle vara golvvärme i större delar av byggnaden, men det är inte så flexibelt. Byggnaden ska stå länge och kommer sannolikt att byggas om invändigt många gånger. Man kan flytta en vägg, men slingorna ligger där de ligger, konstaterar Claes Klarin, Kadesjös, som hade ansvar för projektering av värme och sanitet.

Hans kollega på Kadesjös, Mats Granholm, ansvarade för projektering av ventilation:

– Vi har projekterat för ett stort till- och frånluftsaggregat med energieffektiva fläktar och roterande värmeväxlare. Detta i kombination med behovsstyrd ventilation i de flesta utrymmen och tryckstyrda fläktar gör att vi håller nere energianvändningen. Det har inte varit aktuellt att installera kyla, men vi har förberett utrymme i aggregatet, säger han.

En träkonstruktion ställer lite andra krav på ventilationen. Mats Granholm berättar att det varit mycket fokus på fukt:

– Den nya skoldelen består av fyra huskroppar, som sitter samman. Där finns tre större vindsutrymmen och där har vi installerat fukt- och temperaturstyrd ventilation, med separata fläktar för att förebygga fukt och påväxt av mögel, berättar Mats Granholm,

Kostnaden för den nya skolbyggnaden ligger på cirka 200 miljoner kronor.

Text: Maria Åslund Foto: Anders Fredriksén

Fakta

Nya Vallaskolan, f-6

• Antal elever: 450–500
• Yta: 5 900 m², fördelat på tre våningar
• Energiprestanda: Primärenergi 53,5 kWh/m²,år plus verksamhetsel
• Miljöklass: Inte certifierad, men ligger i nivå med Miljöbyggnad Silver
• Egen elproduktion: Solceller på 300 m² takyta. Den beräknade produktionen ska täcka en andel av fastighetselen
• Arkitekt: Archus Arkitektur genom Anna Kovács

Publicerad 19 augusti 2020

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.